Tämä sivusto koskee ohjelmakautta 2014–2020. Marraskuussa 2021 rakennerahastot.fi siirtyy ohjelmakauden 2021–2027 käyttöön, ja sivut uudistuvat.

Rakennerahastot.fi on verkkopalvelu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen hakijoille, viranomaisille ja kaikille EU-rahoituksesta kiinnostuneille. 

 

Uutiset

EU:n alue-ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021 – 2027 säädöspohja on nyt valmis

Valtioneuvosto on antanut viimeiset ohjelmakautta koskevat asetukset lokakuussa ja lainsäädäntökokonaisuus on nyt valmis. Säädöspohja muodostuu kolmesta laista ja neljästä asetuksesta, jotka...

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 seurantakomitea asetettu

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 seurantakomitea asetettu Valtioneuvosto asetti EU:n alue- ja rakennepolitiikan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmalle...

Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 -ohjelma edistää alueiden elinvoimaa, työllisyyttä ja hyvinvointia

Valtioneuvosto hyväksyi 21.10.2021 Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman ja päätti sen toimittamisesta Euroopan komissiolle. Ohjelma tukee elinkeino-,...

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021-2027 palkkakustannusten vakiosivukuluprosenttiosuudet vahvistettu

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hallintoviranomainen on 24.8.2021 päätöksellään vahvistanut palkkakustannusten vakiosivukuluprosenttiosuudet Uudistuva ja Osaava Suomi...