Rakennerahastot.fi on verkkopalvelu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen hakijoille, viranomaisille ja kaikille EU-rahoituksesta kiinnostuneille. 

 

Uutiset

ESR:n kansainvälisen yhteistyön haku alkanut, hakuaika päättyy 3.10.2016

Haussa etsitään kumppanuushankkeita, joissa toteuttajat ovat useammasta Euroopan unionin jäsenmaasta. Hankkeet rahoitetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 -ohjelmasta Euroopan...

Seminaari: Siirtymäkauden hankintasääntely - mitä sovelletaan 18.4.2016 alkaen?

Euroopan neuvosto ja parlamentti on antanut julkisia hankintoja koskevat direktiivit helmikuussa 2014. Jäsenvaltioiden tulee saattaa direktiivin määräykset osaksi kansallista lainsäädäntöä...

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmakauden 2007–2013 jälkiarviointiin liittyvä julkinen kuuleminen

Euroopan komissiossa on käynnissä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmakauden 2007–2013 jälkiarviointiin liittyvä julkinen kuuleminen. Kuulemiseen voivat osallistua kaikki kansalaiset ja...

Tasa-arvon erityistavoitteessa hankkeet lieventävät työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymistä

Erityistavoitteen hankkeilla kehitetään ja tarjotaan koulutusta, neuvontaa, ohjausta ja mentorointia sukupuolten välisiä koulutus- ja osaamiserojen vähentämiseksi. Hankkeilla tarjotaan ohjausta ja...