Tämä sivusto koskee ohjelmakautta 2014–2020. Rakennerahastot.fi siirtyy ohjelmakauden 2021–2027 käyttöön, ja sivut uudistuvat.

Viranomaisten ekstranetin itserekisteröinti on poistettu käytöstä. Osalla käyttäjistä on lisäksi ollut ongelmia palveluun kirjautumisessa. Rekisteröitymispyynnöt ja mahdolliset kirjautumisongelmat pyydetään ilmoittamaan sähköpostitse hallintoviranomaisen neuvontapalveluun. Huom. neuvonta palvelee vain viranomaisia. 

Rakennerahastot.fi on verkkopalvelu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen hakijoille, viranomaisille ja kaikille EU-rahoituksesta kiinnostuneille. 

 

Uutiset

ESR+ – Mahdollisuuksia ihmisille

Mikä on yhteiskunnassa tärkeintä? Useiden mielestä tärkein on ihminen, jota ilman ei ole yhteiskuntaakaan. Euroopan sosiaalirahaston (aiemmin ESR:n ja jatkossa ESR+:n) keskiössä on ihminen – on...

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmalla merkittävä tuki aluekehittämiseen

EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastot ovat merkittävä aluekehittämisen ja yritysten tukemisen väline Suomessa. Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman julkinen rahoitus tullee olemaan...

Julkinen kuuleminen: Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva ohjelma 2014–2020 – loppuarviointi

EU:n komissio haluaa kuulla EU:n kansalaisten, valtiollisten ja valtiosta riippumattomien organisaatioiden (kansainväliset, eurooppalaiset, kansalliset, alueelliset ja paikalliset...

Valtakunnallinen hanketoiminta edistää Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman strategisia tavoitteita

Osa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman EAKR (Euroopan aluekehitysrahasto) ja ESR+ (Euroopan sosiaalirahasto+) rahoituksesta käytetään valtakunnallisten teemojen toteuttamiseen....