EURA 2014 -järjestelmän käyttäminen Suomi.fi-tunnistuksen ja Suomi.fi-valtuuksien avulla

Katso-palvelu päättyy – tilalle Suomi.fi-palvelu

EURA 2014:n hakijan palveluihin kirjauduttiin palvelun alussa Väestörekisterikeskuksen (VRK) Katso-tunnistuspalvelun kautta. Katso-palvelu kuitenkin päättyy vaiheittain v. 2019–2021. Sen tilalle on tullut Digi- ja väestötietoviraston (DVV, aiemmin VRK) Suomi.fi-verkkopalvelun Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet. Nämä molemmat Suomi.fi-palvelut ovat nyt käytössä EURA 2014:ään kirjauduttaessa. Katso-tunnisteiden ja Katso-roolien avulla EURA 2014:n käyttö ei ole enää mahdollista.

Suomi.fi-tunnistus

EURA 2014 -asiointipalvelun käyttäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista. EURA 2014:ään kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksen avulla. Se on julkishallinnon asiointipalveluiden yhteinen tunnistuspalvelu. Palvelu on käytössä valtion ja kuntien sähköisissä asiointipalveluissa, joissa käyttäjä pitää tunnistaa luotettavasti.

Suomi.fi-tunnistuksen tarjoamat vahvan tunnistuksen menetelmät, joilla EURA 2014 -palveluun voi kirjautua:

  • henkilökohtaiset pankkitunnukset
  • mobiilivarmenne
  • varmennekortti

Tunnistusmenetelmistä saa tietoa verkkopankkitunnusten osalta pankkien sivuilta ja mobiilivarmenteen osalta puhelinoperaattoreilta sekä osoitteesta https://mobiilivarmenne.fi/.

Varmennekortti voi olla kansalaisvarmenteen sisältävä henkilökortti tai organisaatiovarmenteen sisältävä toimi-/organisaatiokortti. Henkilökortteja myöntää poliisi, toimi-/organisaatiokortit myöntää Digi- ja väestötietovirasto. Toimi-/organisaatiokortista saa tietoa Digi- ja väestötietoviraston sivuilta kohdassa "Varmenteet ja kortit organisaatioille". Kansalaisvarmenteen sisältävästä henkilökortista saa lisätietoa poliisin sivuilta kohdassa "Hae henkilökorttia".

Suomi.fi-valtuudet

EURA 2014 -asiointipalvelun käyttö edellyttää myös, että hankehakijan/-toteuttajan organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö (tai valtuutusoikeuden saanut) myöntää hänelle valtuuden palvelun käyttöön Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa.

Perusrekistereissä (mm. kaupparekisteri) olevien organisaatioiden nimenkirjoitusoikeudelliset henkilöt voivat myöntää omassa organisaatiossaan EURA 2014:n edellyttämiä valtuuksia palvelua käyttäville hankehakijoille/-toteuttajille omatoimisesti Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa.

DVV:n Valtuudet-palvelu: https://www.suomi.fi/valtuudet

Organisaatiot, joilla ei ole perusrekistereissä nimenkirjoitusoikeudellista henkilöä (esim. julkiset organisaatiot, kuten kunnat ja oppilaitokset) tarvitsevat DVV:n virkailijavaltuuttamispalvelua, jolla haetaan ensin jollekin organisaation työntekijälle valtuutusoikeutta myöntää EURA 2014:n edellyttämiä valtuuksia. Tämän jälkeen valtuutusoikeuden saanut henkilö voi myöntää ko. valtuuksia niitä tarvitseville EURA 2014 -käyttäjille.

DVV:n Virkailijavaltuuttamispalvelu: https://www.suomi.fi/valtuudet/hakemuksella-valtuuttaminen

Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa on kolme valtuutta, joita organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö (tai valtuutusoikeuden saanut) voi myöntää organisaationsa EURA 2014 -käyttäjille:

Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu

Tällä valtuudella voi täyttää kaikkia lomakkeita, mutta ei voi jättää niitä viranomaiskäsittelyyn. Vastaa Katso-palvelussa ollutta käyttäjäroolia EURA 2014 -asiointi/valmistelija.

Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu ja käsittelyyn jättäminen

Tällä valtuudella voi täyttää ja jättää kaikki lomakkeet viranomaiskäsittelyyn (vastaa allekirjoitusta). Vastaa Katso-palvelussa ollutta käyttäjäroolia EURA 2014 -asiointi/nimenkirjoittaja.

Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu, käsittelyyn jättäminen ja tietojen hallinnointi

Tällä valtuudella voi asettaa EURA 2014 -järjestelmään oman organisaationsa käyttäjille hakemuskohtaisen salasanavaatimuksen sekä ylläpitää hakemuskohtaisia salasanoja. Valtuus on tarpeen vain, mikäli organisaatiolla on useita hakemuksia/hankkeita ja halutaan rajoittaa näiden tietojen näkemistä oman organisaation sisällä.

Tämän valtuuden nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö (esim. toimitusjohtaja) voi antaa jollekulle muulle organisaationsa henkilölle, mikäli ei itse voi tai halua ylläpitää salasanatoimintoja EURA 2014 -järjestelmässä. Katso-palvelussa tämä toimenpide voitiin tehdä Katso-pääkäyttäjäroolilla.

Organisaation nimenkirjoitusoikeudelliset henkilöt (tai valtuutusoikeuden saaneet) voivat siis myöntää yllä mainittuja valtuuksia organisaationsa EURA 2014 -järjestelmää käyttäville työntekijöille Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa osoitteessa https://www.suomi.fi/valtuudet/. Nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö ei itse tarvitse erillistä valtuutta voidakseen asioida EURA 2014:ssä. Sen sijaan virkailijavaltuuttamispalvelun kautta valtuutusoikeuden saanut henkilö tarvitsee eli hänen täytyy myöntää itselleenkin valtuus, mikäli haluaa käyttää EURA 2014 -palvelua.

Kun käyttäjälle on annettu valtuus Suomi.fi-palvelussa, tunnistautuminen ja kirjautuminen EURA 2014 -järjestelmään tapahtuu joko henkilökohtaisilla pankkitunnisteilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Suomi.fi:n tarjoamat tunnistusmenetelmät EURA 2014:ään kirjautumisessa:

Lisätietoa EURA 2014 -asiointipalvelun tunnistuksen ja valtuuttamisen muutoksista saa rahoittavalta viranomaiselta, Suomi.fi-verkkosivuilta sekä DVV:n omilta sivuilta:

https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-tunnistuksesta

https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista

https://dvv.fi/katsosta-suomi.fi-palveluun

https://dvv.fi/virkailijavaltuuttamispalvelu

Tämä ohje https://www.rakennerahastot.fi/ohje-eura-2014-jarjestelman-kayttajille neuvoo, kuinka voidaan tarkastaa onko organisaatio kaupparekisterissä. Mikäli organisaatiota ei ole kaupparekisterissä, täytyy organisaation ensin hakea DVV:n virkailijavaltuuttamispalvelun kautta valtuutusoikeus jollekin työntekijälle. Valtuutusoikeuden saanut voi sen jälkeen myöntää EURA 2014:n edellyttämiä valtuuksia muille työntekijöille.