ERI-rahastot eli Euroopan rakenne- ja investointirahastoja ovat Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto, Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto. Euroopan rakenne- ja investointirahastot ovat tärkeässä asemassa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisessa.

Kumppanuussopimuksessa määritellään, miten ERI-rahastoilla edistetään Eurooppa 2020 -strategian älykään, kestävän ja osallistavan kasvun päämääriä ja tavoitteita. Lisäksi siinä kuvataan järjestelyt, joilla edistetään ERI-rahastojen yhdennettyä käyttöä, koordinoidaan ERI-rahastoja muiden asiaan kuuluvien unionin politiikkojen ja välineiden kanssa ja ERI-rahastojen yhteistyötoimien painopistealueet. Euroopan komissio on hyväksynyt kumppanuussopimuksen 7.10.2014.

Suomen kumppanuussopimus 2014–2020