Rakennerahasto-ohjelman arviointi

"Kestävää kasvua ja työtä" -rakennerahasto-ohjelman toteutuksen arviointi on käynnissä. Arvioinnin avulla etsitään näyttöjä EU:n tukemien hankkeiden vaikuttavuudesta. Kohteena ovat mm. EU:n tuella edistetty pk-yritysten kasvu ja kansainvälistymisvalmiudet, liiketoiminnan elinkeinorakenteen monipuolistuminen ja työllistyminen. Vähähiilisyys on rakennerahasto-ohjelman ja siksi myös arvioinnin poikkileikkaava teema.

Inhimillisen pääoman osalta arvioinnin kohteena on nuorten koulutukseen ohjautuminen ja työllistyminen sekä syrjäytymisen ehkäisy ja työllistymisvalmiudet. Arvioinnin kohteena ovat myös pk-yritysten tuottavuus ja työhyvinvointi sekä koulutuksen osuvuus kasvu- ja rakennemuutosaloilla. Lisäksi arvioidaan hallinnon mahdolliset pullonkaulat, toimeenpanon tehokkuus ja asiakasnäkökulma sekä hallinnollisen taakan vähentäminen.

Arvioinnin suorittaa MDI Public Oy kumppaneineen, joka tuottaa kolme väliraporttia ja loppuraportin. Arvioija tuottaa toimeenpanon tehokkuuden arvioinnin, yleisen tason tuloksellisuustarkastelun sekä varsinaisen vaikutus- ja vaikuttavuusarvioinnin, joka on tärkein vaihe. Loppuraportin arvioija toimittaa kesäkuuhun 2019 mennessä.