Mallikuva bannerista (300x250)Bannerit

Bannereissa hyödynnetään yleisiä mainoskokoja
• 300x250 px (jpg & gif)
• 980x120 px (jpg & gif)

Tämän kokoisissa bannereissa animointi toteutetaan tekstinvaihdolla. HUOM! Edellämainittuja pienemmässä koossa tunnukset menevät helposti lukukelvottomiksi. Tällöin suosittelemme pelkkiä animoituja (gif) bannereita.

Bannerin suunnittelussa on otettu huomioon yleisasetuksessa (EU N:o 1303/2013) asetetut viestintää koskevat vaatimukset.

InDesign-bannerit löydät zip-kansiosta:

suomi ruotsi englanti

 

Ikonit

Rakennerahastokauden 2014–2020 horisontaalisia periaatteita ovat kestävä kehitys, sukupuolten tasa-arvo , vähähiilisyys ja yhdenvertaisuus. Niitä pyritään edistämään kaikissa hankkeissa. Horisontaalisille periaatteille on suunniteltu ikonit, joita käytetään muun muassa verkkopalvelussa.

Ikonit löydät zip-kansiosta png- ja eps-tiedostoina.