Lights On! -hanke tuo historian osaksi matkailukokemusta Suomenlahden molemmin puolin

Suomalais-virolainen Lights On! -hanke kehittää kahdeksan historiallisen, suurelle yleisölle vielä tuntemattoman paikan asiakaskokemusta Suomessa ja Virossa. Kohteista neljä on Suomessa ja neljä Virossa. Paikat ovat linnoituksia, raunioita, linnavuoria ja puistoja. Lights On! keskittyy tekemään näistä paikoista houkuttelevia ja kestäviä matkailukohteita kunnostamalla paikkojen infrastruktuuria, asentamalla infotauluja ja -pisteitä sekä rakentamalla jäljennöksiä historiallisista rakenteista. Pysyvä valaistus on rakennettu jo kolmeen kohteeseen ja parhaillaan rakenteilla myös Viron Keila-Joaan.

Kuva: Kirsi MacKenzie, valoteos: Jani Lainio, Eki Tanskanen

Lights On! pyrkii kehittämään alueista mielenkiintoisia kohteita valmentamalla yrityksiä sekä kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja. Hanke on myös järjestänyt kohteissa erilaisia tapahtumia ja saanut paikalliset yrittäjät kohtaamaan toisensa sekä innostumaan alueiden kehityksestä hankkeen jälkeenkin. Hankkeessa käytetään hyväksi myös uusinta teknologiaa käyttäjäkokemuksen luomisessa, sillä kohteisiin voi jatkossa tutustua esimerkiksi mobiiliopastuksen tai -pelin kautta. Käyttäjäkokemuksessa hyödynnetään historian kerronnallisuutta leikillisin keinoin, esimerkiksi laajennetun todellisuuden avulla. Hankkeen myötä halutaan kannustaa vastuulliseen matkailuun, jonka tulee olla kestävää eikä vahingoittaa alueiden luontoa tai kulttuuriperintöä.

Hankkeessa ovat mukana Metsähallituksen luontopalvelut, Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak, Viron valtion metsähallinto ja Tarton yliopiston alainen Viljandin Kulttuuriakatemia. Hankkeen rahoitusta haettaessa ongelmia tuotti esimerkiksi se, että teknologian kehitystä oli vaikea ennustaa montaa vuotta eteenpäin. EU-rahoituksen hakeminen oli kuitenkin hankkeen toimijoille tuttua jo entuudestaan.

- Hankkeen taustalla oli Metsähallituksen tarve kehittää Museovirastolta heidän hoitoonsa tulleita kohteita, etenkin niiden infraa, ja Humakin kiinnostus kokeilla ja kehittää uudenlaisia elämyksellisiä kulttuurimatkailupalveluita yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa, kertoo hankkeessa mukana oleva asiantuntija Nina Luostarinen Humanistisesta ammattikorkeakoulusta. Hänen mukaan Lights On! ei olisi käynnistynyt ilman EU:n rahoitusta.

Näyttökuva pelistä

 

Vaikka vuodesta 2015 toiminut hanke päättyykin tänä vuonna, jää se elämään kohteissa: parempi infrastruktuuri kuten polut, rakenteet ja opasteet sekä mobiilipeli ja -opastus jäävät edelleen matkailijoiden käyttöön. Myös hankkeen vaikutus paikallisiin yrityksiin tulee varmasti näkymään tulevaisuudessakin.

- Hanke on ollut kiinnostava matka, ja kaiken tämän pohjalta onkin nyt ihan uudenlainen ymmärrys siitä, millaisia juttuja on järkevää lähteä tämänkaltaisiin kohteisiin kehittämään ja esimerkiksi millainen mobiilipeli olisi helppoa ja järkevää toteuttaa useiden kulttuuriperintökohteiden yhteiseksi, ihmisiä innostavaksi ja liikuttavaksi jutuksi. Kohteen tulee infran puolesta olla kunnossa, mutta yhteisenä nimittäjänä näyttää olevan myös se, että vierailijat hakevat yhä enemmän omakohtaisia elämyksiä ja leikillistä, osallistavaa tapaa kokea paikat ja niiden historia; tässä voisi olla suuri kehittämispotentiaali koko suomalaisen kulttuurimatkailukentän parissa, pohtii Luostarinen.

 

 

 

Hankkeen seuraava isompi tapahtuma on Valge ÖÖ Keila-Joal Virossa 17.8. Keila-Joan kohteessa. 

Suomessa on tulossa FLASH Vallisaari -valotaidetapahtuma 21.-22.9. sekä Rapola palaa -tapahtuma 23.9.

Kaikissa tapahtumissa on ilmainen sisäänpääsy.

Lisätietoja hankkeesta:

Metsähallituksen sivuilta

Instagram

Facebook 

Youtube 

 

Teksti: Kaisu Koivula