Toimivia ratkaisuja maahan muuttaneiden kotivanhempien kotoutumiseen

Syyskuun alussa julkaistu OECD:n arvio kritisoi Suomen kotouttamispolitiikkaa maahanmuuttajanaisten kotoutumisten tuloksista. Maahanmuuttajanaisten työllisyys on moninkertaisesti heikompaa kuin kantasuomalaisten. Taustalla ovat OECD:n mukaan kotihoidontuki, työllistymisen hankaluudet ja muut rakenteet, jotka kannustavat valitsemaan kotiäitiyden koulutuksen ja työelämän sijan. Erityisen hauras tilanne on niiden naisten kohdalla, jotka saapuvat pakolaisten lähtömaista ja joiden peruskoulutus jäänyt kesken tai jopa alkutekijöihin. 

"Kestävät ratkaisut vaatisivat useita lainsäädännöllisiä muutoksia. Niitä odotellessa ei sovi jäädä paikalleen makaamaan, vaan Suomen on kyettävä tarjoamaan kevyesti toteutettavia, mutta toimivia keinoja maahan muuttaneiden naisten tilanteen kohentamiseksi", KYKY II -hankkeesta todetaan. 

KYKY II tukee kotiäitien kotoutumista

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Helsingin KYKY II -hanke palvelee edellä mainittua kohderyhmää Helsingissä. Hanke järjestää lastenhoidolla tuettuja vertaisryhmiä, digiasioinnin pajoja ja uraohjausta somalin ja arabian kielillä. 

Ryhmissä puhutaan niin lastenkasvatuksesta ja terveyspalveluista kuin aikuiskoulutuksesta, velkaneuvonnasta ja työllistymisestä. Halukkaat pääsevät digiasioinnin pajoihin, joissa kukin oppii verkkoasiointia keskeisten viranomaisten kanssa lähtötasostaan huolimatta. Lue lisää vertaisryhmien ja digiasioinnin pajojen sisällöistä ensiaskeleita.org-oppaassa. 

Tiedon ja digitaitojen lisäksi vanhemmat saavat henkilökohtaista äidinkielistä uraohjausta. Kun ryhmä päättyy, jokaisella on suunnitelma, mitä hän tekee seuraavaksi. Moni menee kielikursseille, ammatilliseen koulutuksen valmistavaan opetukseen tai suoraan tutkinto-opintoihin. 

Vertaisryhmien ehkä tärkein anti on kuitenkin henkinen – tutustumalla toisiinsa ja omiin vaihtoehtoihin, osallistumalla retkiin ja tapahtumiin, suunnittelemalla tulevaisuuttaan ja tuntemalla kunnioitusta kukin vanhempi pääsee yksilönä osalliseksi Helsingin menestystarinassa. 

Hankkeen palvelu on ollut hyvin menestyksekäs – noin 60% osallistujista pääsee koulutukseen tai töihin vuoden kuluessa. Avaimena palvelujen menestykseen ovat olleet hankkeen ammattitaitoiset monikieliset ohjaajat. 

Koska KYKY II ei voi monistaa rautaisia ammattilaisiaan, hanke tuotti Helsingin palveluista kertovan Löydä Helsinki -kännykkäpalvelun. Hankkeen tavoitteena on tarjota vielä kotoutuville kotivanhemmille työkalut valistuneisiin päätöksiin, vaikka kaupungin palvelut eivät olisikaan vielä tuttuja. Löydä Helsinki mahdollistaa suunnistamisen Helsingin palveluissa, vaikka suomen tai ruotsin kielitaitoa taikka lukutaitoa ei olisikaan. Hankkeen mottona on, että hyvä vanhemmuus kuuluu kaikille lähtökohdista riippumatta.    

Kestävät ratkaisut on ajettava lakiin

Raportissaan OECD arvioi, että erityisesti naiset pakolaisten lähtömaista ovat vaarassa jäädä työn ja osallisuuden ulkopuolelle. Myös KYKY II -hanke on kohdannut runsaasti maahan muuttaneita perheenäitejä, jotka hyödyntävät kotihoidontukea pääasiallisena toimeentulomallinaan. Kun maahanmuuttajanainen jää työelämän ulkopuolelle kotoutumisen alkuvaiheessa, vastuu hänen kotouttamistoimista siirtyy kunnalle ja monesti työmarkkinoihin tähtäävät toimenpiteet lakkaavat jopa kokonaan. 

"Perheenäidin syrjäytyminen on hyvin kallista yhteiskunnalle – kuluja kertyy niin äidin toimeentulosta ja korjaavista palveluista kuin hänen lapsensa heikomman pärjäämisen seurauksista. On kestämätöntä rakentaa vain väliaikaisia ad hoc -ratkaisuja näin kattavaan ongelmaan", pohditaan hankkeessa.

Maahan muuttaneiden naisten tilanteet ovat keskenään hyvin erilaisia, joten yksittäistä keinolistaa tilanteen muuttamiseksi ei voida laatia. Joukossa on runsaasti korkeasti koulutettuja, mutta myös paljon ilman peruskoulutodistusta Suomeen saapuneita. 

"On kuitenkin joitakin ratkaisuja, jotka hyödyttäisivät kaikkia Suomessa asuvia maahanmuuttajanaisia:

1. Pakollinen yhteiskuntaorientaatio (tarvittaessa äidinkielinen) myös työmarkkinoiden ulkopuolella oleville.

2. Kotihoidon tuen lyhentyminen.

3. Työmarkkinatuen systemaattinen myöntäminen toisen asteen koulutuksen ajaksi. 

KYKY II -hanke edistää omalla sarallaan muutoksia Suomen kotouttamispolitiikkaan, mutta vastuu on meillä kaikilla; äänestäjien, päättäjien ja viranomaisten on vedettävä yhtä köyttä, jotta yhteiskuntamme säilyisi tasavertaisena kaikille maassa asuville perheille sukupuolesta ja syntymämaasta riippumatta", hankkeesta kiteytetään. 

 

Teksti: 

Olga Silfver, projektipäällikkö, KYKY II

Olga Kaijalainen, projektisuunnittelija, KYKY II