ESR-työllisyyshankkeiden hyvät käytännöt tutuiksi

Kuluvaa rakennerahastokautta 2014–2020 on toteutettu runsaat neljä vuotta. Tänä aikana ESR-hankkeissa on luotu hyviä asiakaslähtöisiä käytäntöjä, joilla on parannettu työnhakijoiden työnsaantimahdollisuuksia ja yhteiskunnallista osallisuutta. Kansalliset ESR-koordinaatiohankkeet kokosivat Etelä-Savon ELY-keskuksen avustuksella työllisyyshankkeiden hyvät käytännöt valtakunnalliseksi, kaikille ESR-hanketoiminnan parissa työskentelevillä asiantuntijoille tarkoitetuksi avoimeksi julkaisuksi.

Onnistuneet palveluprosessit jakoon

Julkaistu aineisto sisältää käynnissä olevan ohjelmakauden 2014–2020 ESR-rakennerahastohankkeissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä. Ne ovat syntyneet erilaisten asiakasryhmien kanssa työskenneltäessä eri puolella Suomea. Julkaistuissa menetelmissä asiakaskokemus ja palveluprosessi on onnistunut erityisen hyvin.

Hyviä käytäntöjä on kaikilta ESR-toimintalinjoilta (TL): työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (TL 3), koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (TL 4) sekä sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (TL 5). Julkaisuun sisältö on teemoitettu käytännönläheisesti seitsemään aihe-alueeseen: asiakasohjaus, yrityslähtöiset koulutukset ja valmennukset, kotoutuminen, verkostot palvelujen rakentamisessa, kohti työtä, osallisuus ja menetelmiä palvelujen kehittämiseen.

Hyvät käytännöt -julkaisu on tarkoitettu kaikille rakennerahastotoiminnasta kiinnostuneille ja hyvät käytännöt ovat vapaasti hyödynnettävissä. Sisällöstä toivotaan olevan hyötyä työnhakija-asiakkaiden parissa työskenteleville asiantuntijoille, uutta hanketoimintaa suunnitteleville toimijoille sekä niille asiantuntijoille, jotka työskentelevät kasvupalvelu-uudistuksen parissa. Hyviksi todetuista menetelmistä voi ottaa opiksi ja pistää vielä paremmaksi!

Nyt julkaistu ESR-hankkeiden hyvät käytännöt -aineisto päivittyy rakennerahastokauden 2014–2020 edetessä. ELY-keskuksia ja hanketoimijoita rohkaistaan tuomaan esille ja julkaisemaan lisää hyviä käytäntöjä.

Hyvät käytännöt -julkaisu on luettavana osoitteessa www.rakennerahastot.fi > Valtakunnalliset teemat. Aineisto on toimitettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Ohjelmakauden 2014–2020 ESR-hankkeiden toimintaa ja tuloksia (rakennerahastot.fi)

Lisätietoja:
Rakennerahastoasiantuntija Kirsi Mononen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 6157, kirsi.mononen(at)ely-keskus.fi