Kolmen päivän EU-kokousputki TEM:n auditoriossa

Euroopan unionin rahastoasioita käsiteltiin monesta eri näkökulmasta 13.-15.12. TEM:n Eteläesplanadin auditoriossa, kun ensin tiistaina 13.12. kokoontui Vähävaraisten avun ruoka-apuohjelman (FEAD) vuosikokous, seuraavana päivänä rakennerahasto-ohjelman vuosikokous ja kolmantena päivänä vielä rakennerahasto-ohjelman seurantakomitea.

Vähävaraisten avun toimenpideohjelma – EU:n ruoka-apu Suomessa

FEADin vuosittaisessa komission kanssa käytävässä arviointikokouksessa komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasiain pääosasto, ohjelman hallintoviranomainen (Maaseutuvirasto) sekä jäsenvaltion edustajat (TEM:n yritys- ja alueosasto) sekä kumppaniorganisaatioiden edustajat loivat katsauksen ohjelmalla aikaansaatuihin toimiin.

Vuonna 2016 toimeenpanossa päästiin toteuttamaan ensimmäinen kokonainen vuosi, jonka aikana 33:n kumppaniorganisaation n.350 paikallista yhdistystä tai seurakuntaa vastaanottivat yhteensä n. 2,1 milj. kg elintarvikkeita jaettavaksi ruoka-apuna vähävaraisille. Ohjelman alkaessa vuoden 2015 lopulla, toimitettiin elintarvikkeita kumppaniorganisaatioille n. 842 000 kg. Ruuan jakamisen lisäksi avunsaajille tarjotaan sosiaalista osallisuutta tukevina toimintoina esimerkiksi erilaista neuvontaa ja tiedotetaan mm. alueella toimivista ESR-hankkeista.

Ohjelmaan liittyvät hankinnat toteutetaan keskitetysti hallintoviranomaisen toimesta ja elintarvikkeet toimitetaan kumppaniorganisaatioiden paikallistoimijoille eteenpäin jaettavaksi maksutta.  Toimenpideohjelman maksetut kustannukset 13.12.2016 mennessä ovat yhteensä n. 5,5 mil.€,  josta teknisen tuen osuus on 254 493€. Ohjelmakauden rahoituskehys toimenpideohjelmalle on yhteensä 26 518 725€, josta teknisen tuen osuus on 5%. Komissio oli tyytyväinen Suomen tilanteeseen, jossa FEAD-rahaston osalta viranomaiset nimettiin kesäkuussa 2016 ja ohjelmasta oli tehty jo tilityksiä komissiolle.

Vuosikokouksen jälkeen oli vuorossa tutustuminen toimenpideohjelman kumppaniorganisaationa toimivan Työttömien valtakunnallisen yhteistoimintajärjestö ry:n paikallisyhdistyksen, Vantaan Työttömät ry:n toimintaan.

 

Rakennerahasto-ohjelma

Rakennerahasto-ohjelman "bilateraalisessa" vuosikokouksessa komission alue- ja kaupunki­politiikan sekä työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasiain pääosastot sekä ohjelman hallintoviranomainen (TEM:n yritys- ja alueosasto) tarkastelivat rakennerahasto-ohjelman edistymistä viimeisimpien seurantatietojen valossa. Päivän kestäneessä kokouksessa peilattiin ohjelman toimenpiteitä ja tuloksia erityisesti Eurooppa 2020 –strategiassa asetettuihin tavoitteisiin sekä komission Suomelle vuosittain antamiin maakohtaisiin suosituksiin (Country-Spesific Recommendations, CSF). Esillä keskusteluissa olivat myös mm. ohjelman rooli Itämeristrategian sekä maakuntien älykkään erikoistumisen strategioiden toteutuksessa.