Euroopan parlamentin kysely ESR-toimijoille – vastaa kyselyyn 8.2. mennessä!

Kyselyn tavoitteena on arvioida vuosien 2014 – 2020 ERI-rahastoja ohjaavien EU-asetusten vaikutus tuensaajien kokemukseen Euroopan sosiaalirahaston toimeenpanosta. Kyselyyn toivotaan vastauksia kaikilta ESR-toimijoilta – hankkeet, viranomaiset, yhteistyötahot. Kyselyn tarkoituksena on tuoda esiin asetusten vaikutuksia nimenomaan tuensaajien kannalta.

Vastaa kyselyyn