Kulttuuriperinteen eurooppalainen teemavuosi 2018

Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden tarkoituksena on lisätä tietoisuutta kulttuuriperinnön sosiaalisesta ja taloudellisesta merkityksestä. Tuhannet aloitteet ja tapahtumat kaikkialla Euroopassa tarjoavat osallistumismahdollisuuden kaikille kansalaisille heidän lähtökohdistaan riippumatta. Tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman laaja yleisö, erityisesti lapset, nuoret, paikallisyhteisöt ja ihmiset, jotka ovat harvoin tekemisissä kulttuurin kanssa, ja edistää yhteistä omistajuuden tunnetta.

Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosasto tarjoaa hankkeille ja kulttuuriperintökohteille mahdollisuuden houkutella yleisöä ja kävijöitä julkaisemalla teemavuoden verkkosivuilla tietoa tapahtumista ja palveluista. Teemavuodelle on oma tunnus, jolle voi hakea käyttölupaa komission nettisivuilta: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RequestLabelEYCH2018

Lue lisää: https://europa.eu/cultural-heritage/

#EuropeForCulture