Sirkkalan Energiapuisto – uusiutuvan energian keskus EU:n rahoituksella

Sirkkalan Energiapuisto on kehitys- ja oppimisympäristö, joka edistää sekä valtakunnallisia että maakunnallisia uusiutuvan energian osaamisen, tuotannon ja käytön lisäämisen tavoitteita. Energiapuisto edistää tavoitteita tukemalla vahvasti alan yritystoimintaa tutkimuksen, kehityksen ja koulutuksen kautta.

 

Sirkkalan energiapuisto. Toteuttajana Karelia-ammattikorkeakoulu. Hankekokonaisuus koostui kolmesta hankkeesta välillä 1.10.2014-31.12.2017. Rahoittajana Euroopan aluekehitysrahasto.Sirkkalan Energiapuiston hankekokonaisuudessa rakennettiin valtakunnallisesti ainutlaatuinen uusiutuvan energian tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristö Joensuuhun. Energiapuisto sisältää laajan valikoiman puuta energianlähteenään käyttäviä sähkön ja lämmöntuotantolaitteita sekä useita auringosta energiaa tuottavia yhdistelmiä. Energiapuiston laitteet esittelevät uusia tekniikoita investoinneista kiinnostuneille ja tuottavat puolueetonta tietoa päätöksenteon tueksi.

Hankkeessa tarkasteltiin useita erilaisia toimintamalleja, joilla Energiapuiston laitekannan hyödyntäminen sekä toimintaympäristön pitkäjänteinen toiminta ja ylläpito saadaan optimoitua. Tärkeinä tekijöinä tarkasteluissa olivat toisaalta teknisen laite- ja ympäristökokonaisuuden integrointi Karelia-ammattikorkeakoulun peruskoulutukseen ja kehittämistoimintaan sekä toisaalta yhteistyö energia-alan yritysten ja alan kehittämisorganisaatioiden kanssa.

 

Kotimaisia yhteistyökumppaneita sekä kanadalaisia asiantuntijoita ja uusiutuvan energian tuotannosta kiinnostuneita henkilöitä tutustumassa Sirkkalan Energiapuistoon ja sen laitteistoihin.

Hankkeessa syntynyt Energiapuisto aktiivisessa käytössä

Yritysten osaamista kartutettiin muun muassa järjestämällä koulutuksia, tiedotusta ja tarjoamalla suunnittelijoille haastavia ongelmia ratkottavaksi. Energiapuiston laitteiden asennuksissa, huolloissa ja korjauksissa on tehty laajaa yhteistyötä alueellisten ja kansallisten yritysten kanssa. Varsinaisten investointien asennustyöt, ja niiden toteutussuunnitelmat tehtiin hanketyönä ja hankkeen kustannuksella.

Hankekokonaisuudessa syntynyt energiapuisto on kokonaisuudessaan aktiivisessa opetuskäytössä sekä kehittämis- että tutkimusympäristönä useissa hankkeissa. Energiapuistoa hyödynnetään opetuksessa tarjoamalla opiskelijoille käytännön oppimisympäristökursseja sekä harjoitus- ja opinnäytetöitä varten. Energiapuisto toimii edelleen oppimis- ja testausalustana yrityksille. Tällä hetkellä Sirkkalan Energiapuistossa toimii esimerkiksi mobiilisähkövarastohankekokonaisuus, jossa edistetään mobiilien ja kiinteiden sähkövarastojen käyttöä Pohjois-Karjalan alueella.

Joensuun ympäristöalueen yritysten hybridienergiajärjestelmäosaaminen on kasvanut huomattavasti, ja myös suuri yleisö on saanut tietoa uusiutuvasta energiasta. Kehittämisasiantuntija Ville Kuittisen mukaan Energiapuistossa kartutettu tieto ja osaaminen ovat mahdollistaneet myös pääsyn kansainvälisille asiantuntijamarkkinoille.                                                                                                    Siirreltävän haketta käyttävän Volter CHP -laitoksen                                                                                                                                                                                                                 tuhkanpoistojärjestelmän kasausta Ilosaarirockiin. CHP-laitoksella                                                                                                                                                                                                          tuotettiin sähköä mm. esittelytelttojen ja myyntikojujen tarpeisiin.

Yhteistyöyrityksessä nähdään Energiapuiston mahdollisuudet

Konepaja M. Pappinen Oy on yksi Sirkkalan Energiapuiston monista yhteistyöyrityksistä. Se on ollut toiminnassa mukana heti alkumetreiltä alkaen. Yhteistyötä Karelian kanssa on tehty bioenergian parissa kokonaisuudessaan jo parin vuosikymmenen ajan. Konepajan promoottori on Matti Pappinen, tuotekehitysinsinööri ja keksijä, jonka käsistä on lähtenyt lukemattomia uusia bioenergian innovaatioita. Pappinen tunnetaan myös kovana kotimaisen puuenergian puoltajana.

Energiapuiston laitteistoista löytyy Pappisen toimittamana muun muassa laboratoriotason pellettipuristin sekä pientalon pellettipoltin. Energiapuiston ja sen henkilöstön kanssa yhteistyötä on varsinaisten laitetoimitusten lisäksi tehty jatkuvasti esimerkiksi polttoaineanalyysien ja polttoaineiden jalostuksen tiimoilta.

Energiapuiston jatkon osalta Matti Pappisella on selkeä näkemys: "Energiapuiston tulisi nyt panostaa tiedottamiseen ja tulla esille erityisesti kotimaisen puuenergian puolestapuhujana sekä demoalustana. Kansalliseen energiapolitiikkaan on vaikea yksittäisten pienyrittäjien vaikuttaa, mutta Energiapuiston kaltainen esittely-ympäristö voisi osaltaan olla tuomassa esille kestävän kehityksen ja kiertotalouden parhaita toimintamalleja. Karelia-ammattikorkeakoululla on nyt hyvä mahdollisuus hyödyntää Sirkkalan Energiapuistoa ajankohtaisissa puuenergian selvityksissä."

 

Tämä artikkeli on osa Esimerkkejä tuloksellisuudesta -juttusarjaa, jossa esittelemme rakennerahastoista rahoitusta saaneita hankkeita ja niiden tuloksia. Jutut ovat luettavissa rakennerahastojen sivuilla. Lisää hankkeista ja niiden aikaansaannoksista voi lukea rakennerahasto-ohjelman tuloksia tarkastelevan raportin koosteesta rakennerahastojen sivuilta. Hankkeita löytyy myös Twitteristä esimerkiksi hashtageilla #EUtukee ja #vipuvoimaa.

Juttua varten on haastateltu kehittämisasiantuntija Ville Kuittista Karelia-ammattikorkeakoulusta sekä saatu kommentti Konepaja M. Pappinen Oy:ltä.

Kuvat: Sirkkalan Energiapuisto