Voitto-hanke ja Voimala 2.0

VOITTO-hanke on heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen kehittämishanke. Hankkeen kohderyhmänä ovat vähintään 300 - 500 päivää työmarkkinatukea saaneet, erityiskohderyhmänä ovat nuoret. Lisäksi hankkeen toimenpiteisiin voidaan ohjata muita heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä, joilla on edellytyksiä työllistyä. Salon kaupunki toimii hankkeen koordinaattorina. Salon seudun ammattiopisto ja Turun ammattikorkeakoulu toimivat osatoteuttajina. Hanketta ovat rahoittamassa Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto ESR. Hankkeessa kehitetään alueen yritysten, yhdistysten ja työllisyydenhoidon merkittävien toimijoiden (mukaan lukien TE-palvelut) kanssa käytävää yhteistyötä. Hankkeen puitteissa esitetään Salon kaupunginhallituksen käsittelyyn säännöllisin väliajoin työllisyydenhoidon uusia toimenpideavauksia.

Salon alueen työllisyystilanne on erittäin haasteellinen. Hankkeen taustalla on Salon alueen teollisuuden rakennemuutos eli suuret työttömyysluvut elektroniikkateollisuuden alasajon vuoksi.  VOITTO-hankkeeen tarkoitus on vahvistaa Salon kaupungin työllistämisasioiden hoitamista merkittävällä tavalla. Hankkeella tavoitellaan, että Salon alueen työllistymismahdollisuudet paranevat ja Salon kaupungin työllistämismahdollisuudet hyödynnetään tehokkaasti.

Hanketta toteutetaan neljän osaprojektin avulla. Osaprojektit ovat:

  1. Palvelumuotoilun ja Lean -ajattelun hyödyntäminen kehittämistyössä
  2. Työllistämisen toimintamallin kehittäminen 
  3. Uusien, innovatiivisten palvelumuotojen kehittäminen ja pilotointi
  4. Työelämäyhteistyön kehittäminen

Työllistymisen edellytyksiä tukevat muun muassa työnhakupaja (2 krt/kk) ja kielikahvila (1 krt/vko), jossa on mahdollista harjoitella suomen kielen käyttöä. Hankkeessa on myös käynnistetty ammatillinen mentoritoiminta työnhakijoiden työllistymisen tueksi. Lisäksi hanke on tarjonnut lisäohjausta VOITTO-uravalmennuksen asiakkaille. Hankkeessa on käynnistetty työnhakijoiden palvelupisteen kehittäminen. Palvelupiste eli Voimala 2.0 avattiin huhtikuussa 2017.

Työnhakijoiden palvelupiste Voimala 2.0

Voimala 2.0 tarjoaa tietoa ja opastusta liittyen työnhakuun, koulutuksiin ja itsestään huolehtimiseen.  Palvelupiste sijaitsee Salon pääkirjaston yhteydessä olevassa kahvilatilassa. Voimalan pääkohderyhmää ovat työttömät työnhakijat, mutta palvelupisteeseen voivat tulla kaikki salolaiset. Voimalaan voi tulla poikkeamaan kahville, jutustelemaan ystävien kanssa tai verkostoitumaan. Palvelupisteessä voi tavata eri alojen kuten terveyspalveluiden, nuorisopalvelun, sosiaalipalveluiden, maahanmuuton, ammattiopiston sekä taloudenhoidon ammattilaisia.  Voimalan ohjelma on monipuolista ja kuukausiohjelman pohjana käytetään salolaisilta työnhakijoilta kerättyjä ideoita ja toiveita.

Haastattelimme Voitto-hankkeeseen osallistuneita palvelupiste Voimalassa:

Salon kehittämispalveluiden esimies Janne Hyvärinen kertoi, että vaikka Voimala on ollut vasta vähän aikaa auki, on se otettu hyvin vastaan. Hänen mukaansa ajatuksena oli, että on fyysinen palvelupiste, johon voisivat tulla kaikenikäiset. "Palvelut ovat siirtyneet sähköiseen muotoon, ja vaikuttavuus siinä on ollut melko huonoa. On paljon ihmisiä, jotka haluisivat tulla juttelemaan ja käymään läpi erilaisia mahdollisuuksia ja heille tämä Voimala on luotu", Hyvärinen jatkoi.  Hänen mukaansa Voimalan ensimmäinen haaste on se, että paikka saadaan tutuksi ja ihmiset tulemaan. "Työttömillä saattaa olla se ongelma, että heitä on ehkä vaikea saada johonkin paikkaan, koska voi kokea tulevansa leimatuksi. Haluamme, että tänne on mukava tulla ja että henki täällä on positiivinen." Hyvärinen lopettaa.

Hankkeen asiakasohjaaja, opettaja Kaisa Järvinen kertoi työskentelevänsä Voimalassa aina torstaisin, kun paikalla on tarkoitus olla oppilaitoksen ohjaaja. Silloin voi erityisesti tulla juttelemaan koulutuksesta, esimerkiksi kouluun hakemisesta tai siitä, miten osaamistaan voisi päivittää. "Jo etukäteen saimme kuulla, että ihmiset haluavat paikan, johon voi tulla vain olemaan ja ehkä samalla kuulla jotain hyödyllistä ja saamaan infoa. Olen myös huomannut, että ihmiset kaipaavat kontaktia ja sitä että on joku, jolta voi kysyä ja jonka kanssa voi keskustella palveluiden ollessa suurimmaksi osaksi verkossa." Järvinen kertoo. Alusta saakka hankkeessa on käytetty palvelumuotoilua, eli kaikki mitä Voitto-hankkeessa tehdään, on kysytty asiakkailta. Esimerkiksi Voimala syntyi asiakkaiden toiveesta.  Järvinen kertoo olevansa mukana järjestämässä seuraavaksi koulutusinfoa Voimalaan, johon voi tulla kuulemaan ja saamaan uusia ideoita koulutukseen liittyen.

Korkeakouluharjoittelija Sonja Strömberg haastatteli Voimalan asiakasta Mikko Siivolaa

Voitto-hankkeen asiakas Mikko Siivola, 20, oli tullut työvoimatoimiston kautta uravalmennukseen ja sieltä tutustumaan Voimalaan. Hän oli nyt käymässä palvelupisteellä kolmatta kertaa, ja piti Voimalan tunnelmaa mukavana. Hän oli käynyt Voimalassa kuulemassa erilaisia työllistymiseen liittyviä asioita ja keskustelemassa Kaisa Järvisen kanssa tulevaisuudesta. Siivola kertoi haaveilevansa englannin opiskelusta yliopistossa ja haluavansa tulevaisuudessa vaikkapa tulkin tai kääntäjän työhön. Hän kertoi pääsykokeiden olevan aivan oven takana, joten toivotamme onnea Mikolle niihin!