Ohjaamo ehkäisemässä nuorten syrjäytymistä

Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) rahoitusta saanut Ohjaamo-konsepti toimii eri puolilla Suomea. Toiminnan tarkoituksena on tuoda nuorten palvelut saman katon alle, jotta nuorten olisi helpompi saada tarvitsemaansa apua.

Ohjaamo tarjoaa esimerkiksi koulutukseen, työnhakuun ja elämänhallintaan liittyviä palveluita alle 30-vuotiaille nuorille. Ohjaamoissa työskentelee eri alojen ammattilaisia, jotka auttavat nuoria. Ideana on, että palvelut löytyvät keskitetysti yhdestä paikasta, jolloin nuoren on helpompi saada kaipaamaansa apua nopeasti. Ohjaamojen tarkoituksena on tukea nuorta niin kauan kunnes nuori löytää pidempiaikaisen ratkaisun, kuten työ- tai opiskelupaikan.

Ohjaamoja on tällä hetkellä noin 60 ympäri Suomea, joista pohjoisin on Rovaniemellä ja eteläisin Helsingissä. Ohjaamojen toimintaan vaikuttavat myös paikalliset tarpeet, joten Ohjaamot voivat painotuksiltaan poiketa toisistaan. Myös Ohjaamojen tilat, aukioloajat ja henkilökunnan määrä vaihtelevat paikoittain. Ohjaamot rakentuvat eri toimijoiden yhteistyöllä: mukana ovat niin kunta, valtio, kolmas sektori kuin yrityksetkin.

Elämässä eteenpäin – ohjausta alle 30-vuotiaille

Kuva: Kohtaamon kuvapankki

 

Merkitystä nuoren elämään Ohjaamosta

Rovaniemen Ohjaamossa toimii kehittämistyöryhmä, joka koostuu paikallisista nuorista. Kehittämistyöryhmän tarkoituksena on tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden, kuten esimerkiksi Kelan tai opinto-ohjaajien kanssa, ja auttaa heitä ymmärtämään ja huomioimaan nuorten näkökulma. Kehittämistyöryhmä auttaa parantamaan alueen nuorille suunnattuja palveluja sekä on mukana kehittämässä Ohjaamo Rovaniemen toimintaa. Työryhmässä kehitettiin muun muassa yhdessä mielenterveyspalveluiden kanssa esitietolomake nuorille. 

Yksi Rovaniemen kehittämistyöryhmän jäsenistä on 28-vuotias Niki-Sebasti, joka on ollut mukana toiminnassa pian vuoden: "Työttömänä ollessa Ohjaamon kehittämistyöryhmässä toimiminen on antanut minulle tekemistä ja jonkinlaisen merkityksen elämälle. Saan hyödynnettyä omaa osaamista ja kokemuksiani kehittäessämme Rovaniemen nuorten palveluja."

Niki-Sebasti päätyi kehittämistyöryhmään sattumalta vierailtuaan Ohjaamolla tapaamassa tuttuaan. Puheeksi tuli työttömyys ja erilaiset vaihtoehdot: mitä voisi tehdä ja millaisia paikkoja hakea. "Tuttu ehdotti käymään kehittämistyöryhmän tapaamisessa katsomassa, olisiko se minun juttuni. Minähän sitten kävin ja ajattelin, että kyllä tämä minun juttu on", Niki-Sebasti kertoo.

Ohjaamosta saa paljon käytännönläheistä apua, kuten neuvoja cv:n laatimiseen. Ohjaamossa tarjotaan matalan kynnyksen palveluja myös ilman ajanvarausta ja tarvittaessa nimettömänäkin. "Ohjaamot on todella hyödyllisiä meille kaikille. Tilanteeseen ja ikään katsomatta", Niki-Sebasti toteaa lopuksi.

 

Ohjaamon työntekijät tukena elämässä

"Koen Ohjaamo-toiminnan omalla kohdallani elintärkeäksi, sillä se on auttanut minua Saara Ohjaamossa. aivan hurjan paljon elämässä eteenpäin. Olen saanut uusia, hienoja ja arvokkaita kokemuksia ja elämälleni suunnan vaikeana aikana. Ohjaamon myötä tunnen kuuluvani johonkin, ja että minulla on merkitystä", kertoo 29-vuotias kehittämistyöryhmän jäsen Saara. Kehittämistyöryhmässä hän on saanut monipuolista kokemusta, kuten päässyt valitsemaan Ohjaamon uusia työntekijöitä sekä suunnittelemaan ja järjestämään Ohjaamo-hankkeen loppuseminaaria.

Saara on vuosien varrella saanut Ohjaamosta monenlaista apua myös ollessaan asiakkaana: hänellä on ollut Ohjaamossa oma ohjaaja, joka on tukenut ja opastanut oikeiden palvelujen pariin. Lisäksi hänellä on ollut mahdollisuus suorittaa muun muassa anniskelupassi ja saada apua niin erilaisten tukihakemusten täyttöön kuin kevytyrittäjyyteen liittyvissä asioissakin.

Saaran mukaan erityisesti pohjoisessa Rovaniemellä Ohjaamon merkitys korostuu, sillä useille nuorille muutto Rovaniemelle on ensikosketus kaupunkiin, ja siellä elämiseen. Sopeutuminen voi olla hankalaa, kun samaan aikaan pitäisi tottua uuteen elämään, itsenäistyä ja mahdollisesti vielä aloittaa opiskelutkin. "On erittäin tärkeää, että täällä on Ohjaamo, josta löytyy keskeisimmät nuoren tarvitsemat palvelut. Nuori saa hoidettua nopeasti ja vaivattomasti asiansa yhdessä paikassa. Ohjaamossa huolehditaan siitä, että asiat hoidetaan loppuun asti, eikä pompotella nuorta palveluiden välillä", toteaa Saara.

Saara kertoo olleensa vaikeassa tilanteessa Ohjaamon mennessään. Suuntaa elämälle ei oikein tuntunut löytyvän. Ohjaamolle ensimmäistä kertaa mennessään Saara kuvitteli, että siellä saa vain töihin tai opiskeluihin liittyvää opastusta. Hän kuitenkin huomasi pian, että Ohjaamolla aidosti kuunneltiin myös muuhun elämään liittyviä asioita. "Ohjaamosta on tullut minulle toinen koti. Ihmiset Ohjaamolla jaksaa aina nostaa esiin vahvuuksiani ja tsempata. Heillä on kova luotto minuun. Ohjaamolla sain elämäni ensimmäisen inhimillisen kohtaamisen sekä hyvät muistoni."

 

Löydä lähin Ohjaamosi Ohjaamon kotisivuilta

 

Tämä artikkeli on osa Esimerkkejä tuloksellisuudesta -juttusarjaa, jossa esittelemme rakennerahastoista rahoitusta saaneita hankkeita ja niiden tuloksia. Jutut ovat luettavissa rakennerahastojen sivuilla. Lisää hankkeista ja niiden aikaansaannoksista voi lukea rakennerahasto-ohjelman tuloksia tarkastelevan raportin koosteesta rakennerahastojen sivuilta. Hankkeita löytyy myös Twitteristä esimerkiksi hashtageilla #EUtukee ja #vipuvoimaa.

Teksti: Kaisu Koivula