Valtakunnalliset hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-hankehaku 21.1.-29.3.2019

Alkaa: 21.1.2019
Päättyy: 29.3.2019

Sisältö:

Hämeen ELY-keskus avaa yhteistyössä kuutoskaupunkien kanssa 6Aika - Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haun, jossa kuutoskaupungit kutsuvat kumppaneita mukaan rakentamaan ja toteuttamaan kaupunkien yhteisiä 6Aika-hankkeita. ESR-haussa haetaan hankkeita, joissa konkreettisesti vastataan kasvavien alojen ja yritysten työvoimatarpeeseen ja osaajapulaan sekä tuetaan työllistymistä vähähiilisen liiketoiminnan yrityksiin Suomessa.

 

6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku koskee Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 –rakennerahasto-ohjelmaa ja sen toimintalinjan 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus erityistavoitetta 6.1 sekä toimintalinjan 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen erityistavoitteita 9.1 ja 9.2:

 

 • Erityistavoite 6.1: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
 • Erityistavoite 9.1: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
 • Erityistavoite 9.2: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

   

  Kestävän kaupunkikehittämisen 6Aika-strategiaa toteuttavat ns. kuutoskaupungit eli Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa.

   

  Rahoitettavien hankkeiden tulee olla sekä rakennerahasto-ohjelman että 6Aika-strategian mukaisia.

   

  Haun tarkempi sisältö:

   

  ESR-haku keskittyy osaamisen kehittämiseen kasvavilla ja vähähiilisyyttä tukevilla toimialoilla. Hankkeiden toivotaan keskittyvän johonkin tai joihinkin seuraavista aihealueista:

 • korkeaan teknologiaan ja digitalisaatioon liittyvän osaamisen aktivointi ja lisääminen (esim. automaatio, tekoäly, data-analytiikka, kyberturvallisuus)
 • kasvavien alojen yritysten työvoimatarpeeseen ja osaajapulaan vastaaminen, positiivisen rakennemuutoksen tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen
 • kiertotalouden, cleantechin, vähähiilisyyden, energiatehokkuuden toimialojen tukeminen.

   

  ESR-haun kanssa samaan aikaan on avattu 6Aika EAKR-haku, jolla edistetään kuutoskaupunkien muutosta hiilineutraaleiksi kaupunkialueiksi. EAKR-hankkeissa tärkeitä kehittämisen ja kokeilujen kohteita ovat rakennettu ympäristö ja hiilinielut, liikkuminen, logistiikka ja matkailu sekä kiertotalous ja elämystalous. Nyt käynnistyvien ESR- ja EAKR-hakujen hankkeiden joukosta toivotaan löytyvän 6Aika ESR- ja EAKR-hankkeita yhdistäviä hankekokonaisuuksia, joissa eri rahastoilla rahoitettavat hankkeet kiinteästi tukisivat toisiaan. Hanke voi myös tukea jo aiemmin käynnistynyttä 6Aika-strategian EAKR-hanketta.

   

  Hyvä hanke hyödyntää jo aiemmin 6Aika-strategian hankkeissa kehitettyjä tuloksia, malleja ja kokeiluja. Hankehakemuksessa esitetään selkeästi hankkeen toimenpiteet, hankkeen tuottamat hyödyt ja sen tavoittelema vaikuttavuus.

   

  Kohderyhmäpainotukset:

   

  Haussa haetaan kehittämishankkeita, joiden toimenpiteillä vastataan potentiaalisten yritystyönantajien tunnistettuihin rekrytointi- ja osaamistarpeisiin.

   

  Erityistavoitekohtaisista kohderyhmistä kuutoskaupungit painottavat tässä haussa erityisesti seuraavia:

   

 • Erityistavoite 6.1: työttömät, työttömyysuhan alla olevat ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat nuoret ja muut työnhakijat; kohderyhmän potentiaaliset työllistäjät – erityisesti mikro- ja pk-yritykset
 • Erityistavoitteet 9.1 ja 9.2: opiskelijat, työntekijät (ml. yrittäjät), työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat henkilöt; hankkeiden toimintaan liittyvät työnantajat

   

  Hankehakemuksessa tulee esittää konkreettiset toimenpiteet, jotka kohdistetaan kohderyhmänä oleville henkilöille ja/tai tahoille.

   

  Rahoitettavaksi haettavat hankkeet:

   

  Rahoitusta hakevien hankkeiden tulee olla rakennerahasto-ohjelman ja 6Aika-strategian mukaisia. Hankkeiden on toteutettava rakennerahasto-ohjelman sisältöjä valitun erityistavoitteen mukaisesti toimintalinjassa 3 (erityistavoite 6.1) tai 4 (erityistavoite 9.1 tai 9.2).

   

  Rahoitettavaksi haettavien hankkeiden tulee olla vähintään kahden eri toteuttajan yhteishankkeita, joissa on toteuttajia vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelta. Hankkeiden toiminnan ja vaikutusten tulee kohdistua vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelle.

   

  Hankerahoitusta voivat hakea kuutoskaupunkien omat organisaatiot sekä sellaiset kuutoskaupunkien alueella toimivat tahot, jotka on määritelty mahdollisiksi tuensaajiksi rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteissa 6.1, 9.1 ja 9.2. Näitä ovat esimerkiksi työvoimapalvelujen tarjoajat ja kehittäjät, kunnat ja kuntayhtymät, koulutusorganisaatiot, sosiaalipartnerit, järjestöt, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, säätiöt ja yritykset.

   

  6Aika-johtoryhmän linjauksen mukaisesti toteuttajilla tulee olla verottajan määritelmän mukainen kiinteä toimipaikka kuutoskaupunkien alueella. Hankehakemuksessa tulee kuvata, minkä kuutoskaupunkien alueille hankkeen toiminta kohdentuu.

   

  Lisätiedot hausta ja hakuohjeet: Hakijan ohje (pdf)

   

    


Valintakriteerit:

Hankkeiden arvioinnissa käytetään rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymiä yleisiä ja erityisiä arviointikriteerejä (linkki) sekä 6Aika-spesifejä valintakriteerejä. 6Aika-spesifeille ja erityistavoitekohtaisille erityisille valintakriteereille on määritelty painoarvot.

 

6Aika-spesifit valintakriteerit painoarvoineen ovat:

 • Hanke toteuttaa 6Aika-strategiaa tunnistamalla ja ratkaisemalla konkreettisesti työllisyyteen ja osaamiseen liittyviä haasteita ja yritysten työvoimatarpeita. (30 %)
 • Hanke mahdollistaa korkeaan teknologiaan ja digitalisaatioon liittyvän osaamisen aktivoinnin ja lisäämisen. (30 %)
 • Hankkeessa kehitetään uusia ja innovatiivisia ratkaisuja erityisesti yritysten osaamis- ja rekrytointitarpeisiin. (20 %)
 • Hankkeen toimenpiteet, budjetti ja toteuttajakonsortio ovat tarkoituksenmukaiset. (20 %)

   

  Erityistavoitekohtaiset valintakriteerit painoarvoineen (erityistavoite 6.1, 9.1 ja 9.2) löytyvät hakijan ohjeesta.

   

  Hankesparraus:

   

  Jos sinulla on mielessäsi sopiva idea, ota ensin yhteyttä kuutoskaupunkien kaupunkikoordinaattoreihin. Kaupunkikoordinaattorit auttavat kontaktien saamisessa muista kaupungeista ja antavat lisätietoa 6Aika-strategiasta sekä kaupunkien tarpeista.

   

  Lisäksi hankehakijoille järjestetään hankekohtaista sparrausta hankehakemuksen valmisteluun. Sparrauksessa kuutoskaupunkien edustajat sekä keskitetty 6Aika-strategiatoimisto auttavat hakijoita kiteyttämään ja konkretisoimaan hankeideaa. Sparraus järjestetään etäkokouksena.

   

  Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet hankesparrauksiin löytyvät 6Aika.fi -sivuilta: https://6aika.fi  

   

   


Hakemusten toimitustapa:

Sähköisesti EURA2014 -järjestelmässä viimeistään 29.3.2019.

 

EURA 2014:n sähköisiin asiointipalveluihin kirjaudutaan Väestörekisterikeskuksen Katso-tunnistautumispalvelun kautta. Katso-tunnisteesta saat lisätietoa ja käyttäjätukea osoitteesta https://yritys.tunnistus.fi ja Verohallinnon sivuilta: http://www.vero.fi/katso

 


Toimitusosoite:

Sähköisesti EURA2014 -järjestelmässä

 

 

 

 


Lisätiedot:

6Aika-kaupunkikoordinaattorit:

https://6aika.fi/yhteys/

 

Hämeen ELY-keskus (ESR-rahoitus):

Jukka Anttila, rahoitusasiantuntija

puh. 0295 021 241

jukka.anttila@ely-keskus.fi

 

 

 


Linkit:

Hakijan ohje (pdf)

 

EURA2014 -järjestelmä

Katso-tunniste: https://yritys.tunnistus.fi sekä Verohallinnon sivu http://www.vero.fi/katso