Pohjois-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

Lapin liiton EAKR-haku koronaviruksen aiheuttamien haittojen torjuntaan – haku päättyy 31.5.2020

Alkaa: 14.4.2020
Päättyy: 31.5.2020

Sisältö:

Lapin liitto avaa EAKR-haun koronaviruksen aiheuttamien haittojen torjuntaan ja korjaamiseen sekä kuntataloudellisten vaikutusten hallintaan. Tuki myönnetään Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta .

Tuki kohdistetaan erityisesti yritysten ja kuntien toimintaedellytyksiä tukeviin kehittämishankkeisiin sekä kuntien terveydenhuoltoon liittyvien palveluiden ja järjestelmien kehittämiseen.

Hakemuksia voi jättää sekä toimintalinjalle 1 PK-yritystoiminnan kilpailukyky että toimintalinjalle 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen. Avustuksiin on käytettävissä yhteensä enintään 2 milj. Euroa.

Hankkeiden tulee olla nopeasti käynnistettävissä. Toteutusaika voi olla enintään vuoden 2020 loppuun ja tuen määrä enintään 100 000 euroa.


TUKI
Tuen määrä on enintään 90 % tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.

Hankkeissa tulee käyttää yksinkertaistettuja kustannusmalleja, joita ovat prosenttimääräisinä korvattavat kustannukset (flat rate) ja kertakorvaus (lump sum).

Tukea ei voida myöntää yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.


HAKEMUSTEN JÄTTÖ JA ARVIOINTI
Hakemukset voi jättää 14.4. alkaen, mutta viimeistään 31.5.2020. Hakemukset otetaan käsittelyyn jaksoittain kahden viikon välein. EURA2014-järjestelmän kautta
www.eura2014.fi . Huom! KATSO-tunnistautuminen on päättynyt ja sähköistä allekirjoitusta varten käytetään Suomi.fi -valtuuspalvelua. Lisätiedot ja ohjeet löytyvät Rakennerahastot.fi -sivuilla kohdasta ‘Sähköinen asiointi'.

Hakemukset arvioidaan rakennerahasto-ohjelmalle hyväksyttyjen yleisten ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden mukaisesti. Rahoitettavien hankkeiden tulee tukea rakennerahasto-ohjelman tavoitteita, joita ovat työpaikkojen ja yritysten määrän lisääminen, innovaatioiden ja innovoinnin sekä vähähiilisen talouden edistäminen. Tämän erillishaun osalta hankkeiden arvioinnissa huomioidaan hankkeiden kyvykkyys vastata koronaviruksen aiheuttamien haittojen torjuntaan ja korjaamiseen.

Lapin liitto avaa jatkuvan EAKR -haun 1.6. alkaen, joka jatkuu vuoden 2020 loppuun. Tarkempia tietoja toimitetaan myöhemmin.


Lisätietoa rahoituksen hakemisesta saat osoitteesta: www.rakennerahastot.fi tai Lapin liiton yhteyshenkilöiltä.
Aluekehitysasiantuntija Anne Kenttäkumpu p. 040 544 5554
Aluekehitysasiantuntija Samu Rötkönen p. 040 711 8398
Aluekehitysasiantuntija Olli Pohjonen p. 040 526 5104


Valintakriteerit:
Hakemusten toimitustapa:
Toimitusosoite:
Lisätiedot:
Linkit: