Ohje EURA 2014 -järjestelmän hakijan palveluiden käyttäjille

EURA 2014 -järjestelmän hakijan palvelujen käyttäminen tunnistautumis- ja käyttövaltuusmuutosten jälkeen 2019–2020

EURA 2014 -järjestelmän hakijan palvelujen käyttöön tulee muutoksia. Tässä ohjeessa on tiivistetysti kuvattu, miten varmistat EURA 2014 -järjestelmän käyttömahdollisuutesi vuodenvaihteen 2019–2020 jälkeen.

Tähän saakka sekä tunnistautuminen että käyttäjän valtuuden tarkastaminen (käyttäjärooli) on tapahtunut yhden ja saman Katso-palvelun kautta. Jatkossa tunnistautuminen ja valtuuksien tarkastaminen tapahtuvat teknisesti eri palvelujen kautta. Tunnistautuminen tapahtuu ns. vahvan tunnistautumisen kautta ja käyttäjän valtuudet tarkastetaan Suomi.fi-valtuuspalvelun kautta.

Tunnistautuminen

 

EURA 2014 -järjestelmään et enää vuodesta 2020 alkaen voi kirjautua, eli tunnistautua vanhaan tapaan Katso-käyttäjätunnuksella ja salasanoilla, vaan tunnistautumisessa käytetään joko henkilökohtaisia pankkitunnisteita, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia.

Tunnistustavan voit valita itse. Pankkitunnisteista saat lisätietoa omasta pankistasi, mobiilivarmenteesta puhelinoperaattoreilta ja osoitteesta https://mobiilivarmenne.fi/ sekä varmennekorteista Väestörekisterikeskuksen (vuodesta 2020 alkaen Digi- ja väestötietovirasto) ja poliisin sivuilta.

Valtuudet

 

Tunnistustavan lisäksi muutetaan tapaa, jolla oikeutesi EURA 2014 -järjestelmän palvelujen käyttöön tarkistetaan. Tässä tarkoituksessa Katso-palvelun käyttö päättyy kahdessa eri vaiheessa. Tilalle tulee Suomi.fi-valtuuspalvelu.

  1. Jos organisaatiosi kuuluu kaupparekisteriin (eli on esim. yritys), muutos tapahtuu jo vuodenvaihteessa 2019–2020. Tällöin edellytetään Suomi.fi-valtuuspalvelun uusien valtuuksien käyttöönottoa jo vuoden 2019 puolella, jotta EURA 2014 -järjestelmän käyttö olisi mahdollista keskeytyksittä myös vuodenvaihteen jälkeen. Lisäksi tunnistautumistapasi muuttuu edellä kuvatulla tavalla.
  2. Jos organisaatiosi ei kuulu kaupparekisteriin (eli on esim. julkinen organisaatio), uusia Suomi.fi-valtuuspalvelun valtuuksia ei oteta vielä käyttöön, vaan vasta myöhemmin tarkentuvana ajankohtana vuonna 2020. Tunnistautumistavan muutos jo vuodenvaihteessa koskee kuitenkin myös sinua.

Organisaation kaupparekisteritiedon tarkastaminen

 

Mikäli et tiedä, onko edustamasi organisaatio kaupparekisterissä, voit tarkastaa asian esim. seuraavissa kuvissa esitetyllä tavalla Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) osoitteessa https://www.ytj.fi/.

Havainnollistava kuvituskuva, jonka tiedot löytyvät tekstistä.

1. Syötä organisaatiosi nimi tai Y-tunnus ja klikkaa suurennuslasin kuvaa. Tässä esimerkissä haetaan työ- ja elinkeinoministeriön tiedot.

Havainnollistava kuvituskuva, jossa näkyy tekstin tiedot.

2. Saat hakutuloksia vastaavan listauksen. Valitse näistä oma organisaatiosi ja klikkaa sen Y-tunnusta.

Havainnollistava kuvituskuva, jossa näkyy tekstin sisältämät tiedot

3. Organisaation tiedot avautuvat. Jos taulukossa "Voimassaolevat rekisteröinnit" ei ole Kaupparekisteri-riviä, organisaatiosi ei ole kaupparekisterissä. Tällöin vain tunnistautumistapasi muuttuu vuodenvaihteessa 2019–2020. Suomi.fi-valtuuspalvelussa ei anneta sinulle uusia valtuuksia vielä vuoden 2019 puolella, vaan vasta myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana vuoden 2020 aikana.

Siirtymävaiheessa alkuvuonna 2020 kaupparekisteriin kuulumattoman organisaation (esim. julkinen organisaatio) Katso-pääkäyttäjä hallinnoi ja ylläpitää Katso-tunnisteita ja niihin kuuluvia Katso-rooleja entiseen tapaan vielä Katso-palvelussa osoitteessa https://yritys.tunnistus.fi/.

Siirtymävaiheen jälkeen tarvitset organisaatiosi myöntämän uuden valtuuden Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa voidaksesi käyttää EURA 2014 -järjestelmää. Siirtymävaiheen päättymisestä tiedotetaan myöhemmin tarkemmin, kunhan ajankohta tarkentuu.

Havainnollistava kuvituskuva, jossa näkyy tekstin sisältämät tiedot.


4. Jos taulukossa "Voimassaolevat rekisteröinnit" on Kaupparekisteri-rivi, organisaatiosi on kaupparekisterissä. Tällöin tunnistautumistapasi muuttuu vuodenvaihteessa 2019–2020 ja Suomi.fi-palvelussa tulee antaa sinulle myös uusi valtuus EURA 2014 -järjestelmän käyttöön vielä vuoden 2019 puolella.

Havainnollistava kuvituskuva, jossa näkyy tekstin sisältämät tiedot.

 

Uusien Suomi.fi-valtuuksien käyttöönotto EURA 2014 -järjestelmän hakijan palvelujen käyttäjille

 

Kaupparekisterissä olevan organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö (esim. toimitusjohtaja) antaa käyttäjälle valtuuden EURA 2014 -järjestelmän hakijan palvelujen käyttöön Väestörekisterikeskuksen (vuodesta 2020 alkaen Digi- ja väestötietovirasto) Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa https://www.suomi.fi/valtuudet/.

Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa on varsinaiset ohjeet siihen, kuinka nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö antaa ko. palvelussa valtuuksia muille organisaationsa henkilöille.

Nimenkirjoitusoikeudellisella henkilöllä itsellään on luonnollisesti oikeus käyttää kaikkia EURA 2014 -järjestelmän hakijan palveluita ilman erillisiä valtuuksia.

Uudet valtuudet ja niitä aiemmin Katso-palvelussa vastanneet käyttäjäroolit ovat seuraavat:

Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu: Tällä valtuudella voi täyttää kaikkia lomakkeita, mutta ei voi jättää niitä viranomaiskäsittelyyn. Vastaa Katso-palvelussa ollutta käyttäjäroolia EURA 2014 -asiointi/valmistelija.

Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu ja käsittelyyn jättäminen: Tällä valtuudella voi täyttää ja jättää kaikki lomakkeet viranomaiskäsittelyyn (vastaa allekirjoitusta). Vastaa Katso-palvelussa ollutta käyttäjäroolia EURA 2014 -asiointi/nimenkirjoittaja.

Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu, käsittelyyn jättäminen ja tietojen hallinnointi: Tällä valtuudella voi asettaa EURA 2014 -järjestelmään oman organisaationsa käyttäjille hakemuskohtaisen salasanavaatimuksen sekä ylläpitää hakemuskohtaisia salasanoja. Valtuus on tarpeen vain, mikäli organisaatiolla on useita hakemuksia/hankkeita ja halutaan rajoittaa näiden tietojen näkemistä oman organisaation sisällä.
Tämän valtuuden nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö (esim. toimitusjohtaja) voi antaa jollekulle muulle organisaationsa henkilölle, mikäli ei itse voi tai halua ylläpitää salasanatoimintoja EURA 2014 -järjestelmässä. Katso-palvelussa tämä toimenpide voitiin tehdä Katso-pääkäyttäjä-roolilla.

Näitä yllä mainittuja valtuuksia voi kaupparekisterissä olevan organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö myöntää organisaationsa EURA 2014 -järjestelmää käyttäville työntekijöille jo ennakkoon 27.11.2019 alkaen Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa osoitteessa https://www.suomi.fi/valtuudet/.

Kun käyttäjälle on annettu valtuus Suomi.fi-palvelussa, tunnistautuminen EURA 2014 -järjestelmään tapahtuu joko henkilökohtaisilla pankkitunnisteilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla 2.1.2020 alkaen. Itse EURA 2014 -järjestelmään tämä tunnistautumis- ja valtuusmuutos ei vaikuta, vaan järjestelmä toimii kuten aiemminkin.

Niiden käyttäjien, joiden edustama organisaatio ei ole kaupparekisterissä (esim. julkiset organisaatiot), käyttöoikeus (tarvittava Katso-rooli) EURA 2014 -järjestelmään tarkastetaan kirjautumisen yhteydessä siirtymävaiheessa alkuvuonna 2020 vielä Katso-palvelusta. Kuitenkin myös näiden käyttäjien tunnistautuminen tapahtuu heti vuoden 2020 alusta alkaen joko henkilökohtaisilla pankkitunnisteilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla, eli Katso-käyttäjätunnuksella ja salasanoilla ei voi enää kirjautua EURA 2014 -järjestelmään vuodesta 2020 alkaen.

Suomi.fi:n tarjoamat tunnistusmenetelmät EURA 2014:ään kirjautumisessa 2.1.2020 alkaen

Havainnollistava kuvituskuva, jossa näkyy tekstin sisältämät tiedot.

Ohje

Tämä tiedosto ei täytä saavutettavuusvaatimuksia, mutta täysin samat tiedot löytyvät itse sivulta.