Hakijalle

Rakennerahastoista, eli Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta, voidaan myöntää tukea kehittämishankkeisiin ja niihin liittyviin investointeihin. Kehittämisen tavoitteet määritellään Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmassa. Kehittämistoiminta tulee toteuttaa hankkeen muodossa ja sen on selvästi erotuttava organisaation normaalista toiminnasta.

Rahoituksen hakemista, hankkeen toteuttamista ja tuensaajan velvollisuuksia säätelee tarkemmin kansallinen ja EU:n lainsäädäntö sekä hankkeen rahoituspäätöksen ehdot. Näillä sivuilla kerrotaan yleisesti, millaisia asioita hakemusvaiheessa on hyvä ottaa huomioon.

Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa kannattaa tutustua hakijalle suunnatun ohjeistuksen lisäksi hanketoimijalle laadittuun ohjeistukseen.  Tällä tavoin hakija voi muodostaa mahdollisimman kattavan kuvan siitä, mitä hänen tulee ottaa huomioon hankehakemuksen laatimisessa sekä myöhemmin hankkeen toteuttamisessa.

Tutustu tarkasti myös hakuilmoitukseen, jossa kerrotaan tarkemmin millaisia hankkeita ollaan rahoittamassa. Meneillään olevat haut löydät valtakunnallisesti ajankohtaista-otsikon alta. Rakennerahastot.fi:n alueellisilla sivuilla on tietoa oman alueesi hauista.