Etelä-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

Ennakkotieto: Etelä-Suomen ESR -haku 1.9.-1.10.2019

Alkaa: 1.9.2019
Päättyy: 1.10.2019

Sisältö:

Hämeen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ESR- haun Etelä-Suomen alueella. Hankkeita voidaan toteuttaa paikallisina tai ylimaakunnallisina Hämeen, Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan alueilla. Haussa etsitään hankkeita seuraaviin erityistavoitteisiin:

Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (kaikki maakunnat)

  • Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistyminen
  • Erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
  • Erityistavoite 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

Toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (Uusimaa)

  • Erityistavoite 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
  • Erityistavoite 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (Uusimaa ja Kanta-Häme)

  • Erityistavoite 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Huomioithan, että käytettävissä olevan rahoituksen määrä vaihtelee maakunnittain. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että hankkeita on mahdollista rahoittaa kaikissa maakunnissa. Kymenlaaksossa etsitään erityisesti hankkeita, joilla edistetään digitalisaatiota. Päijät-Hämeessä mielenkiinto on erityistavoitteessa 6.1. suuntautunut hankkeisiin, jotka tukevat nuorten työllistymistä. 

Haettavan toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelma-asiakirjan erityistavoitteen mukaisia. Kuvaus erityistavoitteiden sisällöistä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmassa www.rakennerahastot.fi > Tietoa rakennerahastoista > Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 -ohjelma.

Hankkeelle katsotaan eduksi, jos se tukee toiminta-alueensa maakuntaohjelmia, toimeenpanosuunnitelmia tai älykkään erikoistumisen strategioita.

Lisätietoa hausta ja hakukohtaisista painotuksista löytyy hakijan ohjeesta, mikä julkaistaan elokuussa tässä.

Hakuinfojen materiaali julkaistaan elokuussa ja se löytyy silloin materiaalipankista.


Valintakriteerit:

Hankkeen on oltava Suomen rakennerahasto-ohjelman mukainen ja siinä tulee ottaa huomioon maakuntien kehittämisen painopisteet. Hankkeiden arvioinnissa käytetään seurantakomitean hyväksymiä arviointikriteerejä, jotka löytyvät tästä.

Hankkeiden tulee täyttää kaikki yleiset valintakriteerit. Erityistavoitekohtaiset valintaperusteet nostavat esiin ne hankkeet, jotka vastaavat parhaiten ohjelma-asiakirjan painotuksiin.

Tarkemmat hakukohtaiset kriteerit ja mahdolliset pisteytettävät painotukset julkaistaan elokuussa.

 


Hakemusten toimitustapa:

Hakemukset täytetään sähköisesti EURA2014-järjestelmän kautta.  Ennen hakemuksen täyttämistä hakijan tulee perehtyä tarkoin hakemuksen täyttöohjeisiin.

Hakemus osoitetaan Hämeen ELY-keskukselle ja jätetään viranomaiskäsittelyyn viimeistään 1.10.2019.

EURA 2014:n sähköisiin asiointipalveluihin kirjaudutaan Verohallinnon tarjoaman maksuttoman Katso-tunnistautumispalvelun kautta. Katso-tunnisteesta saat lisätietoa osoitteesta https://yritys.tunnistus.fi sekä Verohallinnon sivuilta: http://www.vero.fi


Toimitusosoite:

Sähköisesti EURA2014-järjestelmässä.


Lisätiedot:

Rahoitusasiantuntijat www.rakennerahastot.fi > Etelä-Suomi > Yhteystiedot > ELY-keskus


Linkit:

EURA2014 -järjestelmä

Katso-tunniste: https://yritys.tunnistus.fi sekä Verohallinnon sivu http://www.vero.fi