Etelä-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

ESR-haku 16.8.-24.9.2021 Kymenlaaksossa ja Kanta-Hämeessä

Alkaa: 16.8.2021
Päättyy: 24.9.2021

Sisältö:

Hämeen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ESR-haun Kymenlaakson ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Huom! REACT-EU -haku erillisellä hakuilmoituksella.

Haussa etsitään hankkeita seuraaviin erityistavoitteisiin:

Kymenlaakso:

Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

 •     Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistyminen
 •     Erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
 •     Erityistavoite 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

 

Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

 •     Erityistavoite 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

 

Kanta-Häme:

Toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

 •     Erityistavoite 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen laadun ja tarjonnan parantaminen
 •     Osaamisen ja koulutuksen kehittäminen erityisesti robotiikan aloilla

 

Haettavan toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelma-asiakirjan erityistavoitteen mukaisia. Kuvaus erityistavoitteiden sisällöistä Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmassa www.rakennerahastot.fi > Tietoa rakennerahastoista > Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 -ohjelma.

Hankkeelle katsotaan eduksi, jos se tukee toiminta-alueensa maakuntaohjelmia, toimeenpanosuunnitelmia tai älykkään erikoistumisen strategioita. Lisätietoa alueiden maakuntaohjelmista ja kehittämisen painopisteistä.

Lisätietoa hausta löytyy hakijan ohjeesta (pdf).


Valintakriteerit:

Hankkeiden arvioinnissa käytetään seurantakomitean hyväksymiä arviointikriteerejä, jotka löytyvät rakennerahastojen sivuilta.

Hankkeiden tulee täyttää kaikki yleiset valintakriteerit. Erityistavoitekohtaiset valintaperusteet nostavat esiin ne hankkeet, jotka vastaavat parhaiten ohjelma-asiakirjan painotuksiin. Lisäksi arvioinnissa käytetään alueellisia tarkentavia valintaperusteita. Hankkeet saavat pisteitä (1-5) maakuntaohjelman mukaisuudesta, maakunnan toimeenpanosuunnitelman mukaisuudesta (1-5) sekä alueen älykkään erikoistumisen strategian mukaisuudesta (1-5).


Hakemusten toimitustapa:

Hakemukset täytetään sähköisesti EURA2014-järjestelmän kautta. Ennen hakemuksen täyttämistä hakijan tulee perehtyä tarkoin hakemuksen täyttöohjeisiin.

Hakemus osoitetaan Hämeen ELY-keskukselle ja jätetään viranomaiskäsittelyyn viimeistään 24.9.2021.

EURA2014-järjestelmän sähköisiin asiointipalveluihin kirjaudutaan vuoden 2020 alusta lukien Digi-ja väestötietoviraston vahvaa Suomi.fi-tunnistusta käyttäen. Järjestelmään kirjautumiseen vaaditaan henkilökohtainen vahva tunniste:

 • henkilökohtaiset pankkitunnukset  
 • mobiilivarmenne  
 • varmennekortti.  

Pankkitunnisteista saat lisätietoa omasta pankistasi, mobiilivarmenteesta puhelinoperaattorilta ja osoitteesta https://mobiilivarmenne.fi/ ja varmennekorteista Digi- ja väestötietovirastosta sekä poliisin sivuilta. 

Itse tunnistuksen lisäksi muutos koskee myös Katso-rooleja EURA 2014 -järjestelmän käyttämiseksi. Katso-roolien tilalle tulee Suomi.fi-valtuudet. Muutos on vaiheittainen. Kaupparekisterissä olevien organisaatioiden (esim. yritykset) nimenkirjoitusoikeudelliset henkilöt käyvät myöntämässä EURA 2014-järjestelmään hakemusta tekeville uudet EURA-valtuudet. 

Valtuuksia ovat:

 • rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu,  
 • rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu ja käsittelyyn jättäminen
 • rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu, käsittelyyn jättäminen ja tietojen hallinnointi.  

Niiden organisaatioiden, jotka eivät ole kaupparekisterissä (esim. julkiset organisaatiot) Katso-roolit tarkastetaan EURA 2014 -järjestelmään kirjautumisen yhteydessä siirtymävaiheessa alkuvuonna 2020 vielä Katso-hallinnasta eli heillä pitää olla organisaationsa nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön Katso-palvelussa (https://yritys.tunnistus.fi/) myöntämä Katso-rooli (EURA 2014 -asiointi/valmistelija tai EURA 2014 -asiointi/nimenkirjoittaja) EURA 2014-järjestelmän käyttöön. 

Lisätietoa asiasta ja mm. ohjeet organisaation kaupparekisteritiedon tarkistamiseksi löydät www.rakennerahastot.fi-sivuilta > Hakijalle > Katso-palvelu päättyy -tilalle Suomi.fi-palvelu


Toimitusosoite:

Sähköisesti EURA2014-järjestelmässä.


Lisätiedot:

Rahoitusasiantuntijat www.rakennerahastot.fi > Etelä-Suomi > Yhteystiedot > ELY-keskus.


Linkit:

EURA2014-järjestelmä
 
Suomi.fi -tunnistautuminen: https://www.suomi.fi