Etelä-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

Etelä-Suomen EAKR-haku 15.6.–31.8.2020, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso

Alkaa: 15.6.2020
Päättyy: 31.8.2020

Sisältö:

Haku avautuu 15.6.2020 ja päättyy 31.8.2020

Kesän 2020 Etelä-Suomen EAKR-haku toteutetaan yksivaiheisena ja hakemukset jätetään suoraan EURA 2014 -järjestelmässä viimeistään 31.8.2020.

Etelä-Karjala hakee rahoitettaviksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 1 ja 2 mukaisia hankkeita sekä Kymenlaakso toimintalinjan 2 mukaisia hankkeita:

    Toimintalinja 1: Pk-yritysten kilpailukyky

    Toimintalinja 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Tämän hakukierroksen alueelliset painotukset

Hankkeita voidaan toteuttaa paikallisina tai ylimaakunnallisina Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueilla. Kesän 2020 EAKR-haussa maakunnat ovat määritelleet alueellisia painopisteitä, joita ne haluavat painottaa tällä hakukierroksella. Tällä hakukierroksella liittojen rahoitusmahdollisuudet ovat varsin pienet. Kummankin maakunnan hakupainotukset kannattaa tarkistaa alta ja/tai hakijan oppaasta sekä jäljellä oleva rahoitusmahdollisuus ao. maakunnan liitosta.

Haussa on mahdollista jättää ylimaakunnallisia hankehakemuksia, jos ne kohdistuvat Etelä-Karjalaan ja Kymenlaaksoon. Ylimaakunnallisille hankkeille ei ole erikseen valittua painopistettä, mutta niiden toivotaan kohdistuvan toimintalinjalle 2 erityistavoitteeseen 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen. Rahoitushakuun avoinna olevat toimintalinjat, erityistavoitteet ja alueelliset painotukset maakunnittain on kuvattu alla.

Etelä-Karjala

Etelä-Karjalassa haussa avoinna ovat molemmat EAKR-toimintalinjat ja kaikki erityistavoitteet. Haettavana on pk-yritystoiminnan uudistumista tukevia tai strategisia osaamiskeskittymiä vahvistavia, eri toimijoiden yhteistyötä edistäviä hankkeita. Hankkeiden tulee tukea Etelä-Karjalan maakuntaohjelman tai Etelä-Karjalan innovaatiostrategian konkreettista toteutumista esimerkiksi yritysten digitaalisten valmiuksien, osaamispohjaisen yrittäjyyden tai Etelä-Karjalan osaamisprofiilin vahvistumisen kautta. Rahoitusta on haettavana yhteensä noin 350 000 euroa.

> Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2018–2021

Kymenlaakso

Kymenlaakson EAKR-hankehaun maakunnallisena painotuksena ovat toimintalinjan 2 kaikki erityistavoitteet. Painotus on erityisesti hankkeissa, jotka tukevat maakunnan älykästä erikoistumista ja hiilineutraaliustavoitetta.

> Kymenlaakson maakuntaohjelma 2018–2021


Valintakriteerit:

Valintakriteerit määritellään tarkemmin hakijan oppaassa. Hankkeiden arvioinnissa käytetään seurantakomitean hyväksymiä arviointikriteerejä. Lisäksi maakunnan yhteistyöryhmä voi päättää alueellisista, täydentävistä valintaperusteista, jotka kerrotaan hakijan oppaassa.


Hakemusten toimitustapa:

Hankehakemukset täytetään EURA 2014 -järjestelmässä osoitteessa www.eura2014.fi. Hakemukset tulee jättää EURA 2014 -järjestelmässä viimeistään 31.8.2020.

Ennen hakemuslomakkeen täyttämistä hakijan tulee perehtyä tarkoin hakemuksen täyttöohjeisiin. Allekirjoitettua hakemusta paperilla ei toimiteta lainkaan viranomaiselle, vaan hakemus jätetään vain sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä.

 

Hakuinfo

 

Etelä-Suomen EAKR-hausta kesällä 2020 järjestetään hakuinfo webinaarina maanantaina 15.6.2020 klo 14–15.30. Hakuinfon ohjelma löytyy rakennerahastot.fi -sivuston Etelä-Suomen osion > Tapahtumat-osiosta. Hakuinfon materiaalit löytyvät rakennerahastot.fi -sivuston Etelä-Suomen osion materiaalipankista > Tilaisuuksien ja koulutusten materiaalit - Uudenmaan liitto – EAKR-hakuinfo kesä 2020.


Toimitusosoite:

Sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä


Lisätiedot:

Hakijan opas ohjeistaa tuen hakijoita.

Maakunnan liittojen yhteystiedot löytyvät alta sekä hakijan oppaasta että rakennerahastot.fi -sivuston Etelä-Suomen osion Yhteystiedot-välilehdeltä.

 

Uudenmaan liitto,

Koordinoiva maakunnan liitto Etelä-Suomen alueella

Posti- ja käyntiosoite: Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki

 

Antti Taronen, rakennerahastoasiantuntija

puh. 040 507 9998

antti.taronen@uudenmaanliitto.fi

 

Henri Hallanoro, rakennerahastoasiantuntija

puh. 040 637 6087

henri.hallanoro@uudenmaanliitto.fi

 

Tiina Huotari, ohjelmajohtaja

puh. 0400 418 029

tiina.huotari@uudenmaanliitto.fi

 

Etelä-Karjalan liitto

Posti- ja käyntiosoite: Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta

 

Satu Sikanen, aluekehitysjohtaja

puh. +358 400 661 318

satu.sikanen@ekarjala.fi

 

Merja Taipale, hankekoordinaattori

puh. 040 139 0174

merja.taipale@ekarjala.fi

 

Laura Peuhkuri, aluekehityspäällikkö

puh. 040 631 5970

laura.peuhkuri@ekarjala.fi

 

Kymenlaakson liitto

Postiosoite: PL 2, 45101 Kouvola

Käyntiosoite: Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

 

Riitta Kallström, aluekehityspäällikkö

puh. +358 50 368 3936

riitta.kallstrom@kymenlaakso.fi

 

Pia Lindgren, aluekehityssihteeri

puh. +358 44 552 0016

pia.lindgren@kymenlaakso.fi

 

 


Linkit:

 

www.eura2014.fi