Etelä-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

Etelä-Suomen EAKR-haku 16.8.–30.9.2021, Etelä-Karjala ja Varsinais-Suomi

Alkaa: 16.8.2021
Päättyy: 30.9.2021

Sisältö:

EAKR-haku avataan Etelä-Karjalan ja Varsinais-Suomen liittojen rahoituskehyksestä rahoitettaville hankkeille. Hakemukset tulee jättää EURA 2014 -järjestelmässä viimeistään 30.9.2021.

Haussa haetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman (päivitetty 4/2021) mukaisia hankkeita. Maakunnat ovat asettaneet hakuun alueellisia painotuksia.

 • Etelä-Karjalan liitto hakee rahoitettavaksi hankkeita toimintalinjoille 1 ja 8.
 • Varsinais-Suomen liitto hakee rahoitettavaksi hankkeita toimintalinjoille 2 ja 8.

REACT-EU-rahoituksella rahoitettavaksi tässä haussa etsitään hankkeita, jotka tukevat alueita COVID-19-pandemian vahinkojen korjaamisessa ja luovat pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Hankkeiden tulee tukea alueellisten selviytymissuunnitelmien toimeenpanoa ja toimenpiteiden tarkempi fokusointi tehdään maakuntien älykkään erikoistumisen strategioiden ja tunnistettujen kehittämistarpeiden pohjalta. REACT-EU-määrärahalla hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätietoa alueiden selviytymissuunnitelmista ja älykkään erikoistumisen strategioista löytyy:
www.rakennerahastot.fi > Etelä-Suomi > Kehittämisen painopisteet.

Haussa on mahdollista jättää harkinnan mukaan myös ylimaakunnallisia hankehakemuksia, jotka kohdistuvat Etelä-Karjalan ja Varsinais-Suomen maakuntiin. Ylimaakunnallisille hankkeille ei ole erikseen valittua painopistettä, vaan ne voivat vapaasti hyödyntää avoinna olevia sisältöjä. Mikäli suunnittelette ylimaakunnallisen hankehakemuksen jättämistä, toivomme varhaista yhteydenottoa rahoittajaan.


Hakukierroksen alueelliset painotukset


Rahoitushakuun avoinna olevat toimintalinjat, erityistavoitteet ja alueelliset painotukset maakunnittain on kuvattu alla.

Etelä-Karjala

Etelä-Karjalan liiton rahoituskehyksestä avataan haku EAKR-toimintalinjan 1 erityistavoitteille 1.1 ia 2.1 sekä REACT-EU-toimintalinjan 8 erityistavoitteelle 12.1.

Toimintalinja 1: Pk-yritysten kilpailukyky

 • 1.1 Uuden liiketoiminnan luominen
 • 2.1 Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Toimintalinja 8: REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

 • 12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Toimintalinjan 1 erityistavoitteiden osalta hankkeiden tulee tukea kuntarajat ylittävää yhteistyötä, joka tähtää yritysten tarpeista lähtevään ja niitä palvelevaan toimintaan sekä tarjoaa niille tukea ideoiden edelleen kehittämiselle. Yritysten kasvua tukevien palvelujen kehittämisessä tulee huomioida valtakunnallisesti valmisteilla oleva muutos TE-palveluiden siirtymisestä kunnille.

REACT-EU:n osalta haussa painotetaan edellä mainitun lisäksi erityisesti koronakriisistä kärsiville palvelualoille kohdentuvia hankeideoita, jotka auttavat yrityksiä uudistamaan ja kehittämään toimintaansa elpymisvaiheessa.

Rahoitusta Etelä-Karjalan liiton rahoituskehyksestä on käytettävissä yhteensä toimintalinjan 1 osalta n. 620 000 euroa ja toimintalinjan 8 osalta n. 280 000 euroa.

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2018–2021

Etelä-Karjalan selviytymissuunnitelma/Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2020–2021


Varsinais-Suomi

Avataan haku toimintalinjoille 2 ja 8 sekä niiden kaikille erityistavoitteille.

Toimintalinja 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

 • 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
 • 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
 • 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Toimintalinja 8: REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

 • 12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta
 • 12.2 Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Varsinais-Suomen alueen älykkään erikoistumisen painopisteitä ovat:

 • Sininen kasvu ja teollisuuden modernisointi
 • Innovatiiviset ruokaketjut
 • Lääke- ja bioteknologia

Varsinais-Suomessa hakemusten arvioinnissa hankkeet saavat lisäksi pisteitä maakunnan selviytymissuunnitelman mukaisuudesta (1–5).

Varsinais-Suomen maakuntaohjelma 2018–2021

Varsinais-Suomen alueellinen selviytymissuunnitelma


Valintakriteerit:

Valintakriteerit määritellään tarkemmin hakijan oppaassa. Hankkeiden arvioinnissa käytetään rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymiä arviointikriteerejä. Lisäksi lain alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 28 § mukaisesti maakunnan yhteistyöryhmät voivat tarvittaessa tehdä rahoitushakuun rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymiä valintakriteerejä tarkentavia alueellisia kriteereitä, jotka kerrotaan hakijan oppaassa. Tällä hakukierroksella täydentäviä valintaperusteita on käytössä Varsinais-Suomessa. Varsinais-Suomessa hakemusten arvioinnissa hankkeet saavat lisäksi pisteitä maakunnan selviytymissuunnitelman mukaisuudesta (1–5).


Hakemusten toimitustapa:

Hankehakemukset täytetään EURA 2014 -järjestelmässä osoitteessa www.eura2014.fi. Hakemukset tulee jättää EURA 2014 -järjestelmässä viimeistään 30.9.2021. Ennen hakemuslomakkeen täyttämistä hakijan tulee perehtyä tarkoin hakemuksen täyttöohjeisiin. Osoita hakemus Uudenmaan liitolle. Käsitteleväksi liitoksi valitaan toiminnan kohdistumisen mukaan joko Etelä-Karjalan liitto tai Varsinais-Suomen liitto.


Toimitusosoite:

www.eura2014.fi


Lisätiedot:

Pääset tutustumaan rahoitettavien REACT-EU-toimien sisältöön ohjelmanmuutosasiakirjasta.

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 ohjelma-asiakirja (ohjelmaversio 1)

Hakijan opas ohjeistaa tuen hakijoita. Maakunnan liittojen yhteystiedot löytyvät alta sekä hakijan oppaasta että rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osion Yhteystiedot-välilehdeltä.

Valintaperusteisiin voit tutustua myös rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa.

Hakemus tulee laatia joko suomeksi tai ruotsiksi.

Hakemuksen valmistelussa voi hyödyntää edellisen REACT-EU-hakukierroksen infotilaisuuden materiaaleja. Lisätietoja löydät Etelä-Suomen materiaalipankista rakennerahastot.fi-sivustolta.

Uudenmaan liitto,
Koordinoiva maakunnan liitto Etelä-Suomen alueella
Posti- ja käyntiosoite: Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki

Henri Hallanoro, erityisasiantuntija
puh. 040 637 6087
henri.hallanoro@uudenmaanliitto.fi

Antti Taronen, erityisasiantuntija
puh. 040 507 9998
antti.taronen@uudenmaanliitto.fi

Tiina Huotari, ohjelmajohtaja
puh. 0400 418 029
tiina.huotari@uudenmaanliitto.fi

Etelä-Karjalan liitto
Posti- ja käyntiosoite: Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta

Laura Peuhkuri, aluekehityspäällikkö
puh. 040 631 5970
laura.peuhkuri@ekarjala.fi

Merja Taipale, hankekoordinaattori
puh. 040 139 0174
merja.taipale@ekarjala.fi

Varsinais-Suomen liitto
Postiosoite: PL 273, 2010 Turku
Käyntiosoite: Ratapihankatu 36, 20100 Turku
Käyntiosoite 1.9.2021 alkaen: Linnankatu 52 B, 20100 Turku

Ville Roslakka, erikoissuunnittelija
puh. 050 5920 404
ville.roslakka@varsinais-suomi.fi


Linkit:

www.eura2014.fi

Hakijan opas (pdf)