Etelä-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

Etelä-Suomen yritysten toimintaympäristön kehittämisavustushankkeiden (EAKR) haku 3.2.-28.2.2020

Alkaa: 3.2.2020
Päättyy: 28.2.2020

Sisältö:

Hämeen ELY-keskus avaa yritysten toimintaympäristön kehittämisavustushankkeiden haun Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Hankkeet rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksella. 

Hankkeita voi toteuttaa maakuntien alueilla joko maakunnallisina tai rajautuen osaan maakunnasta. Aluetta laajemmista hankekokonaisuuksista tulee neuvotella rahoittajien kanssa ennen hakemuksen jättämistä.

Hankkeiden kohderyhmä tulee olla pk-yritykset. Hankkeet edistävät kohderyhmänä olevien yritysten liiketoiminnan kehittymistä ja laajentumista (esim. liikevaihdon kasvu, toiminnan laajentaminen tai kansainvälistyminen), uuden yritystoiminnan perustamista, verkostoitumista tai synnyttävät yritystoiminnan kannalta tarpeellisia selvityksiä tai kartoituksia. Tuettavaa toimintaa ovat esimerkiksi pk-yritysten verkostojen kokoaminen, yrityskiihdyttämöt, suoraan pk-yritysten liiketoimintaa tukevat tutkimusinfrastruktuurit tai pilointi- ja demonstraatiolaitokset.

Hankkeeseen osallistuva pk-yritys voi hakea erikseen ELY-keskukselta yrityskohtaista kehittämisavustusta omaan hankkeeseen liittyvään kehittämistoimenpiteeseen tai investointiin. Erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen.

Rahoitusta voivat hakea voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, esimerkiksi kunnat, kaupungit, yhtiöt ja säätiöt. Osakeyhtiöiden voittoa tavoittelemattomuus on osakeyhtiölain (624/2006) 1 luvun 5§:n mukaisesti määrättävä yhtiöjärjestyksessä. Osakeyhtiön yhtiöjärjestys liitetään hakemukseen.

Hankkeet voivat kestää enintään 2,5 vuotta.


Valintakriteerit:

Hankkeita rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoilla. Hakemukset tulee kohdistaa Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 1 tai 2. mukaisiin tavoitteisiin. Erityistavoite 1.2. ei ole haussa käytössä.

Haussa avoinna olevat toimintalinjat ja erityistavoitteet:

1. Pk-yritysten kilpailukyky

  • Uuden liiketoiminnan luominen
  • Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
  • Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

  • Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
  • Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
  • Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Hankkeet arvioidaan käyttäen rakennerahasto hankkeiden yleisiä ja erityisiä valintaperusteita. Erityiset valintaperusteet ovat erityistavoitekohtaisia. Hakemus voi vastata vain yhteen erityistavoitteeseen ja eritystavoite tulee yksilöidä hankehakemuksessa.


Hakemusten toimitustapa:

Hakemukset jätetään sähköisenä. Hakemus täytetään ja jätetään viranomaiskäsittelyyn yritystukien sähköisessä asioinnissa.

Hakemukset tulee jättää viimeistään perjantaina 28.2.2020.

Lue hakuohjeet ja hakemuksen täyttöohje tästä.


Toimitusosoite:

Yritystukien sähköinen asiointi: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritystukien-sahkoinen-asiointi


Lisätiedot:

Valtteri Karhu
rahoituspäällikkö
0295 025 149

Sinikka Kauranen
yksikön päällikkö
0295 025 151

sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Linkit:

Yritystukien sähköinen asiointi

Hakuohjeet ja hakemuksen täyttöohje