Valtakunnalliset hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-hankehaku 22.1.-16.3.2018

Alkaa: 22.1.2018
Päättyy: 16.3.2018

Sisältö:

Hämeen ELY-keskus avaa yhteistyössä kuutoskaupunkien kanssa 6Aika - Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haun, jossa kuutoskaupungit kutsuvat kumppaneita mukaan rakentamaan ja toteuttamaan kaupunkien yhteisiä 6Aika-hankkeita. Ratkaisuja etsitään rakennemuutoksen, korkean osaamisen ja työllistymisen haasteisiin.

Haku koskee Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 –ohjelman erityistavoitteita 6.1, 9.1, 9.2 ja 10.1:

6.1: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

9.1: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

9.2: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

10.1: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

 

Rahoitettavaksi haettavat hankkeet:

Kestävän kaupunkikehittämisen 6Aika-strategiaa toteuttavat ns. kuutoskaupungit eli Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa.

Rahoitettavaksi haettavien hankkeiden tulee olla vähintään kahden eri toteuttajan yhteishankkeita, joissa on toteuttajia vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelta. Hankkeiden vaikutusten tulee kohdistua vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelle.

Rahoitettavien hankkeiden tulee olla sekä rakennerahasto-ohjelman että 6Aika-strategian mukaisia. Rahoitusta hakevien hankkeiden on toteutettava rakennerahasto-ohjelman sisältöjä hankkeen erityistavoitteen mukaisesti toimintalinjassa 3 (erityistavoite 6.1), 4 (erityistavoite 9.1 tai 9.2) tai 5 (erityistavoite 10.1).

Hankerahoitusta voivat hakea kuutoskaupunkien omat organisaatiot sekä sellaiset kuutoskaupunkien alueella toimivat tahot, jotka on määritelty mahdollisiksi tuensaajiksi rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteissa 6.1, 9.1, 9.2 ja 10.1.

6Aika-johtoryhmän linjauksen mukaisesti toteuttajilla tulee olla kiinteä toimipaikka (verottajan määritelmän mukainen) kuutoskaupunkien alueella ja toiminnan tulee kohdistua kuutoskaupunkien alueelle. Hankehakemuksessa tulee kuvata, minkä kuutoskaupunkien alueelle hankkeen toiminta kohdentuu.

Lisätiedot hausta ja hakuohjeet: Hakijan ohje (pdf)

 

Haun tarkemmat sisällöt ja kohderyhmät:

Haku keskittyy positiivisen rakennemuutoksen tuomiin mahdollisuuksiin.

Hankehakemusten toivotaan painottuvan johonkin seuraavista aihealueista:

  • korkeaan teknologiaan ja digitalisaatioon liittyvän osaamisen aktivointi ja lisääminen (esim. automaatio, tekoäly, data-analytiikka, kyberturvallisuus),
  • kasvavien alojen yritysten työvoimatarpeeseen ja osaajapulaan vastaaminen,
  • uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittäminen heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksien vahvistamiseksi ja työvoiman saatavuuden turvaamiseksi matalan työllistymiskynnyksen tehtäviin.

Haussa haetaan kehittämishankkeita, joiden toimenpiteet perustuvat kohderyhminä olevien potentiaalisten yritystyönantajien tunnistettuihin rekrytointi- ja osaamistarpeisiin.

Erityistavoitekohtaisista kohderyhmistä kuutoskaupungit painottavat tässä haussa erityisesti seuraavia:

  • Erityistavoite 6.1: työttömät, työttömyysuhan alla olevat ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat nuoret ja muut työnhakijat; kohderyhmän potentiaaliset työllistäjät – erityisesti mikro- ja pk-yritykset
  • Erityistavoitteet 9.1 ja 9.2: opiskelijat, työntekijät (ml. yrittäjät), työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat henkilöt; hankkeiden toimintaan liittyvät työnantajat
  • Erityistavoite 10.1: työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat henkilöt; toiminnassa mukana olevat työnantajat

Hankehakemuksessa tulee esittää konkreettiset toimenpiteet, jotka kohdistetaan kohderyhmänä oleville henkilöille ja/tai tahoille.


Valintakriteerit:

Hankkeen on oltava rakennerahasto-ohjelman mukainen ja sen tulee tukea hakupainotuksia. Hankkeiden arvioinnissa käytetään seurantakomitean hyväksymiä arviointikriteerejä, jotka löytyvät tästä.

Hankkeiden arvioinnissa käytetään painotettuja 6Aika-spesifejä valintakriteerejä sekä painotettuja erityistavoitekohtaisia valintakriteerejä hankkeen erityistavoitteen mukaisesti (erityistavoite 6.1, 9.1, 9.2 tai 10.1).

Hankkeiden arvioinnissa käytettävät 6Aika-spesifit valintakriteerit:

  • Hanke toteuttaa 6Aika-strategiaa tunnistamalla ja ratkaisemalla konkreettisesti työllisyyteen liittyviä haasteita ja yritysten työvoimatarpeita.
  • Hanke mahdollistaa korkeaan teknologiaan ja digitalisaatioon liittyvän osaamisen aktivoinnin ja lisäämisen.
  • Hankkeessa kehitetään uusia ja innovatiivisia ratkaisuja erityisesti yritysten osaamis- ja rekrytointitarpeisiin.
  • Hankkeen toimenpiteet, budjetti ja toteuttajakonsortio ovat tarkoituksenmukaiset.

6Aika-spesifeille valintakriteereille sekä erityistavoitekohtaisille valintakriteereille määritellyt painoarvot on ilmoitettu hakijan ohjeessa.

 

Hankesparraus:

Hankehakijoiden on mahdollista saada kuutoskaupungeilta sparrausta hankehakemuksensa valmisteluun. Sparrausta järjestetään 20.2., 28.2. ja 8.3.2018. Sparrausaikoja voi varata kyseisiltä päiviltä ottamalla yhteyttä 6Aika-toimistoon (info@6aika.fi). Sparrausajat täytetään varausjärjestyksessä. Sparrauksessa kuutoskaupunkien edustajat sekä 6Aika-strategiatoimisto auttavat hakijoita kiteyttämään ja konkretisoimaan hankeideaa.


Hakemusten toimitustapa:

Sähköisesti EURA2014 -järjestelmässä viimeistään 16.3.2018.

EURA 2014:n sähköisiin asiointipalveluihin kirjaudutaan Verohallinnon tarjoaman maksuttoman Katso-tunnistautumispalvelun kautta. Katso-tunnisteesta saat lisätietoa osoitteesta https://yritys.tunnistus.fi sekä Verohallinnon sivuilta: http://www.vero.fi


Toimitusosoite:

Sähköisesti EURA2014 -järjestelmässä


Lisätiedot:

6Aika-kaupunkien kaupunkikoordinaattorit:

https://6aika.fi/yhteys/

Hämeen ELY-keskus (ESR):

Jukka Anttila, rahoitusasiantuntija
puh. 0295 021 241
jukka.anttila@ely-keskus.fi


Linkit:

EURA2014 -järjestelmä

Katso-tunniste: https://yritys.tunnistus.fi sekä Verohallinnon sivu http://www.vero.fi