Valtakunnalliset hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

6Aika - Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haku vuodelle 2019

Alkaa: 21.1.2019
Päättyy: 18.10.2019

Sisältö:


Uudenmaan liitto avaa yhteistyössä kuutoskaupunkien kanssa 6Aika - Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haun. Vuoden 2019 haku toteutetaan kolmena hakujaksona.

1. jakso päättyy 29.3.2019

2. jakso päättyy 9.8.2019

3. jakso päättyy 18.10.2019

Hakujakson sisällä saapuneet hakemuksen arvioidaan kyseisen hakujakson päätyttyä. Hankehakemukset jätetään EURA 2014 -järjestelmään kunkin hakujakson päättymispäivään mennessä. Yhden hakujakson aikana saapuneet hakemukset arvioidaan samassa arvioinnissa.

Haku kohdistuu rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen ja sen erityistavoitteeseen 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen.

Vuoden 2019 haussa haetaan hankkeita, jotka kehittävät älykkäitä, resurssitehokkaita ja vähähiilisiä ratkaisuja ja/tai palveluja, joista yrityksille syntyy uutta liiketoimintaa, ja jotka edistävät kuutoskaupunkien muutosta hiilineutraaleiksi kaupungeiksi. Hankkeissa on tärkeää hyödyntää kaupunkeja kehitysympäristöinä ja ohjata kaupunkien ja kuntalaisten toimintaa kestävämpään suuntaan. Tärkeitä kehittämisen ja kokeilujen kohteita ovat rakennettu ympäristö ja hiilinielut, liikkuminen, logistiikka ja matkailu sekä kiertotalous ja elämystalous.

Vuoden 2019 hauissa toivotaan, että hankehakijat valmistelevat 6Aika ESR- ja EAKR-hankkeita yhdistäviä monirahastoisia hankekokonaisuuksia, joissa hankkeet kiinteästi tukevat toisiaan. Vuonna 2019 avataan kaksi 6Aika ESR-hankehakua: 21.1. - 29.3.2019 ja 19.8. - 18.10.2019. Lisätietoa ESR-hausta: http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/hakuajat

6Aika on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jota toteuttavat Suomen suurimmat kaupungit Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa. Strategian tavoitteena on kehittää älykkäitä ja kestäviä palveluita. Rahoitettavaksi haettavien hankkeiden tulee olla vähintään kahden toteuttajan yhteishankkeita, vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelta. Hankkeiden toiminnan ja vaikutusten tulee kohdistua vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelle. Hakijoina voivat olla rakennerahasto-ohjelmassa määritellyt tuensaajat.

Haettavien hankkeiden tulee olla sekä rakennerahasto-ohjelman että 6Aika-strategian mukaisia. Hyvä 6Aika-hanke hyödyntää jo aiemmissa 6Aika-hankkeissa kehitettyjä tuloksia, malleja ja kokeiluja, mutta myös täydentää 6Aika-hankeportfoliota uudella ja innovatiivisella tekemisellä. Hankehakemuksessa tulee esittää selkeästi hankkeen toimenpiteet, hankkeen tuottamat hyödyt ja sen tavoittelema vaikuttavuus.

Jos sinulla on mielessäsi sopiva idea, ota ensin yhteyttä kuutoskaupunkien kaupunkikoordinaattoreihin. Kaupunkikoordinaattorit auttavat kontaktien saamisessa muista kaupungeista ja antavat lisätietoa 6Aika-strategiasta sekä kaupunkien tarpeista.


Valintakriteerit:


Hankkeiden arvioinnissa käytetään seurantakomitean hyväksymiä yleisiä ja erityisiä valintakriteerejä sekä 6Aika-spesifejä valintakriteerejä. Erityisille ja 6Aika-spesifeille valintakriteereille on määritelty painoarvot. Hankkeet arvioidaan sekä rakennerahasto-ohjelman erityistavoitekohtaisten valintakriteerien että johtoryhmän asettamien 6Aika-spesifien valintakriteerien pohjalta. Nämä kriteeristöt ovat painoarvoltaan samanarvoisia.

Erityistavoitteen 3.2 erityiset valintakriteerit painoarvoineen:

 • Hanke tukee uusiutuvaan energiaan liittyvää t&k-toimintaa uusien tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. (20 %)
 • Hanke tukee energia- tai materiaalitehokkuuteen lisäämiseen liittyvää t&k -toimintaa uusien tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. (20 %)
 • Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin. (5 %)
 • Hanke tukee yhdyskuntien (yritysten ja kansalaisten) vähähiilisiä, uusia ratkaisuja. (12 %)
 • Hanke tukee älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita. (12 %)
 • Hanke lisää yritysten vähähiilisyyttä. (5 %)
 • Hanke tukee alueellisia materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä koskevia verkostoja ja yhteistyömuotoja. (15 %)
 • Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. (2 %)
 • Hanke tukee yhdenvertaisuutta. (2 %)
 • Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita. (5 %)
 • Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa. (2 %)

6Aika-spesifit valintakriteerit painoarvoineen:

 • Hanke toteuttaa 6Aika-strategiaa ratkaisemalla konkreettisesti keskeisiä kaupunkikehittämisen haasteita vaikuttavalla tavalla. (30%)
 • Hanke synnyttää uutta liiketoimintaa, osaamista ja työpaikkoja. (30 %)
 • Hankesuunnitelman toimenpiteet ja toteuttajakonsortio ovat tarkoituksenmukaisia, ja tulosten laajamittaisen käyttöönoton toimenpiteet on selkeästi esitetty. (20 %)
 • Hankkeella on potentiaalia edistää kansainvälisesti kilpaillun tki-rahoituksen saamista kuutoskaupunkeihin. (10%)
 • Hanke tukee kaupunkien hiilineutraaliustavoitetta. (10%)

Hakemusten toimitustapa:


Hakemukset täytetään EURA 2014 -järjestelmässä osoitteessa www.eura2014.fi hakujakson päättymispäivään mennessä.

Hakujaksot päättyvät 29.3.2019, 9.8.2019 ja 18.10.2019. Hakemusten arviointi tapahtuu kunkin hakujakson päätyttyä määräajassa saapuneiden hakemusten osalta.

Hanke on nimettävä EURA 2014 -järjestelmän hakemuslomakkeen kohdassa 3 niin, että nimen alussa on maininta 6AIKA. Esimerkiksi 6AIKA: Hankkeen työnimi.


Toimitusosoite:


Hakemukset täytetään EURA 2014 -järjestelmässä osoitteessa www.eura2014.fi


Lisätiedot:


Lue lisätietoa 6Aika EAKR-hausta Hakijan ohjeesta:

> Hakijan ohje

Tutustu hakuinfon 22.1.2019 aineistoihin:

> Materiaalipankki

Webinaarit:

> Ilmoittautumislinkki

 

Yhteystiedot Uudenmaan liitossa:

Hanna Laaksonen, rakennerahastoasiantuntija
+358 40 574 8930, hanna.laaksonen@uudenmaanliitto.fi

Tiina Huotari, ohjelmajohtaja
+358 40 041 8029, tiina.huotari@uudenmaanliitto.fi

6Aika-kaupunkikoordinaattorien yhteystiedot:

6Aika-kaupunkikoordinaattoreiden yhteystiedot


Linkit:


Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma

6Aika Uudenmaan liiton verkkosivuilla

6Aika-verkkosivut

6Aika-vaikuttavuusmalli

EURA 2014-järjestelmä