Valtakunnalliset hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

Kasvua kansainvälisistä osaajista, valtakunnallinen EAKR-haku ja ESR-haku 14.6.–25.9.2017

Alkaa: 14.6.2017
Päättyy: 25.9.2017

Sisältö:


Uudenmaan liitto avaa valtakunnallisen EAKR-haun, joka koskee Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman toimintalinjan 1 erityistavoitteita

1.1. Uuden liiketoiminnan luominen ja

2.1. Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
 

Hämeen ELY-keskus avaa valtakunnallisen ESR-haun, joka koskee Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman toimintalinjan 3 erityistavoitetta

6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
 

Rahoitettavaksi haettavat hankkeet:

Rahoitettavaksi haetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -Suomen rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteiden 1.1. ja 2.1. ja Kasvua kansainvälisistä osaajista -agendan mukaisia EAKR-hankkeita sekä erityistavoitteen 6.1. ja Kasvua kansainvälisistä osaajista -agendan mukaisia ESR-hankkeita. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla sekä rakennerahasto-ohjelman että agendan tavoitteiden mukaisia.

Rahoitusta voivat hakea tahot, jotka on määritelty rakennerahasto-ohjelman em. erityistavoiteissa mahdollisiksi tuensaajiksi. Hankkeissa vahvistetaan yritysten, viranomaisten, alueellisten toimijoiden, korkeakoulujen ja kolmannen sektorin yhteistyötä.

Haun teemat:

Erityistavoitteessa 1.1. (EAKR) tuetaan uusien yritysten käynnistymistä ja uuden liiketoiminnan kehittämistä. Hankkeissa edistetään kansainvälisten osaajien globaaliin liiketoimintaan tähtäävän yritys- ja startup-toiminnan aloittamista ja kehittymistä sekä maahanmuuttajayrittäjien kiinnittymistä alueen innovaatio- ja yritysekosysteemiin.

Erityistavoitteessa 2.1. (EAKR) vahvistetaan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä kansainvälisten osaajien asiantuntemuksen ja verkostojen avulla. Hankkeissa elinkeinoja uudistetaan kansainvälisen osaamisen avulla toimialasta riippumatta.

Erityistavoitteessa 6.1. (ESR) ensisijaisena tavoitteena on kohderyhmän mahdollisimman täysimääräinen työllistyminen omaa osaamistaan vastaaviin tehtäviin tai yrittäjyysvalmiuksien lisääminen. Tuloksena kasvun ja kansainvälistymisen näkökulma vahvistuvat työ- ja elinkeinopolitiikassa.

Hakusisällöistä kerrotaan tarkemmin agendapaperissa sekä hakijan ohjeissa.


Valintakriteerit:


Hankkeen on oltava Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman sekä Kasvua kansainvälisistä osaajista -agendan mukainen ja sen tulee tukea hakupainotuksia. Hankkeiden arvioinnissa käytetään seurantakomitean hyväksymiä arviointikriteerejä sekä teemakohtaisia valintakriteereitä. Valintakriteerit määritellään tarkemmin hakijan ohjeissa.


Hakemusten toimitustapa:


Hakemukset jätetään viranomaiskäsittelyyn sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä osoitteessa www.eura2014.fi. Hakemukset tulee jättää viimeistään 25.9.2017.


Toimitusosoite:


Sähköisesti EURA2014-järjestelmässä


Lisätiedot:


> Kasvua kansainvälisistä osaajista -agenda

> Hakijan ohje / EAKR

> Hakijan ohje / ESR

 

Yhteystiedot Uudenmaan liitossa/EAKR:                        

Anu Heinonen, rakennerahastoasiantuntija,
puh. 040 1824 828, anu.heinonen@uudenmaanliitto.fi

Hanna Laaksonen, ohjelmajohtaja,
puh. 040 574 8930, hanna.laaksonen@uudenmaanliitto.fi
 

Yhteystiedot Hämeen ELY-keskus/ESR:

Auli Vuorela, rahoitusasiantuntija,
puh. 029 5021 264, auli.vuorela@ely-keskus.fi
 

Kasvua kansainvälisistä osaajista -agenda:

Laura Lindeman, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö,
puh. 029 504 7205, 050 408 9932, laura.lindeman@tem.fi

 


Linkit: