Valtakunnalliset hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

Keski-Suomen ELY-keskus avaa valtakunnallisen ESR-haun koskien Nuorisotakuuta ja sen Ohjaamopilotteja 27.10. - 14.11.2014

Alkaa: 27.10.2014
Päättyy: 14.11.2014

Sisältö:

Keski-Suomen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelman valtakunnallisen ESR-haun koskien Nuorisotakuuta ja sen Ohjaamopilotteja. Haussa etsitään hankkeita nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseen. Haku avautuu 27.10.2014 ja päättyy 14.11.2014.
Valtakunnallinen toimenpidekokonaisuus: Nuorisotakuu
Toimintalinja: TL3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite 6.1 Nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Valtakunnallinen ESR-hakuilmoitus
Hakijan ohje (pdf)

 

Inom ramen för programmet Hållbar tillväxt och jobb 2014 - 2020 öppnar NTM-centralen i Mellersta Finland en riksomfattande ESF-utlysning som gäller Ungdomsgarantin och dess Ohjaamo-pilotprojekt. Vi söker projekt som kan främja sysselsättning av unga personer och andra personer med en svag ställning på arbetsmarknaden. Utlysningen öppnas 27.10.2014 och stängs 14.11.2014.

Valtakunnallinen ESR-hakuilmoitus SV
Anvisningar för sökanden (pdf)


Valintakriteerit:
Hakemusten toimitustapa:
Toimitusosoite:
Lisätiedot:
Linkit: