Valtakunnalliset hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

Kokka kohti Suomea – kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin, avoin valtakunnallinen ESR-haku 3.6.-2.9.2019

Alkaa: 3.6.2019
Päättyy: 2.9.2019

Sisältö:

Euroopan sosiaalirahaston rahoittavana viranomaisena toimiva Keski-Suomen ELY-keskus avaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) valtakunnallisen hankehaun, joka rahoitetaan ESR:n valtakunnallisesta Työvoiman liikkuvuus Euroopassa -teemasta. Haku toteutetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toteuttaman Kokka kohti Suomea – Kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin -koordinaatiohankkeen (S21492) kanssa.

 

Kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin -hankekokonaisuuden alueellisten kasvukeskushankkeiden tavoitteena tulee olla Suomen työelämän houkuttelevuuden lisääminen kansainvälisten osaajien keskuudessa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on hankkeen aikana kehitettyjen käytäntöjen levittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi kansallista käytäntöä. Hankehakemuksen tulee perustua kyseisen alueen konkreettisiin kasvu- ja rekrytointitarpeisiin, ja siten yritysten sitoutuminen hankkeeseen on oleellista. Lisäksi hankkeen tulee tähdätä maahanmuutto-, kotoutumis- ja elinkeinopalvelujen tiiviiseen yhteistyöhön, ja pyrkiä huomioimaan myös alalla toimivat järjestöt ja palveluntuottajat. Hankkeet voivat olla myös useamman kasvukeskuksen yhteisiä hankkeita, joilla voidaan myös tavoitella kansallisia toimintamalleja. Hankkeita voidaan toteuttaa yhden ELY-keskuksen alueella tai ylialueellisina.

 

Käytettävissä olevan rahoituksen määrästä johtuen kullekin ELY-keskusalueelle (ELY-keskuksia on Suomessa 15) voidaan lähtökohtaisesti rahoittaa yksi hanke. Mikäli joltain ELY-keskusalueelta tulee useampi kuin yksi hakemus, rahoittava viranomainen voi harkintansa mukaan esittää hakemusten yhdistämistä.

 

Rahoitettavien hankkeiden toteutusaika on enintään kolme vuotta.

 

Rahoitettavien hankkeiden on oltava "Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020" Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 3 (Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus) ja sen erityistavoitteen 6.1 (Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen) mukaisia. Ohjelma-asiakirja löytyy osoitteesta www.rakennerahastot.fi> Tietoa rakennerahastoista > Lue lisää: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma.

 

Hankkeiden on lisäksi oltava Kokka kohti Suomea – Kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin -koordinaatiohankkeen sisältöpainotusten mukaisia. Alueellisen kasvukeskushankkeen painopisteitä voivat olla esimerkiksi:

  • toiminta, joka tuo kansainvälisiä osaajia ja yrityksiä yhteen huomioiden kasvukeskusten ja ympärysseutujen omat tarpeet
  • Suomeen asettautumista tukevien palvelujen kehittäminen
  • kansainvälisten osaajien perheenjäsenten alueelle sijoittumisen edistäminen
  • palvelu, joka tukee työnantajia siten, että ulkomaalaisten osaajien rekrytointikynnys työyhteisöihin madaltuu
  • kansainvälisen rekrytoinnin oheispalvelujen toteuttaminen
  • maassa jo olevien kansainvälisten osaajien (esim. ulkomaalaiset opiskelijat) kiinnittäminen Suomen työelämään

 

Rahoituksen hakijoina (tuensaajat) voivat olla erityistavoitteen 6.1 mukaisesti työvoimapalvelujen tarjoajat ja kehittäjät, kunnat, koulutusorganisaatiot, sosiaalipartnerit, järjestöt ja muut toimialaan liittyvät organisaatiot. Valtion viranomaiset, kuten ELY-keskukset tai TE-toimistot, eivät voi olla hankkeessa pää- tai osatoteuttajina (tuensaajina), mutta voivat luonnollisesti kuulua hankkeen toteutusta tukevaan yhteistyöverkostoon.


Valintakriteerit:

Valintakriteerit: liite (linkki)


Hakemusten toimitustapa:

Rahoitusta haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake EURA2014-järjestelmässä osoitteessa https://www.eura2014.fi/hakija. Hakemus osoitetaan Keski-Suomen ELY-keskukselle ja jätetään EURA2014 - järjestelmässä viranomaiskäsittelyyn viimeistään 2.9.2019.


Toimitusosoite:

EURA2014-järjestelmään


Lisätiedot:

Yhteystiedot:

Hankehaku: Rahoitusasiantuntija Mika Villa, puh. 0295 022 776, sähköposti mika.villa@ely-keskus.fi

Hankehaku ja Kokka-hankekokonaisuus: Projektipäällikkö Timo Konttinen, puh. 0295 023 080, sähköposti timo.konttinen@ely-keskus.fi


Linkit:

 

Hakuohje: liite (linkki)