Valtakunnalliset hankehaut

Palaa sivulle

Nuorisotakuu (TL 3): Ohjaamo-hankkeet hankehaku 12.6.2017 - 3.10.2017

Alkaa: 12.6.2017
Päättyy: 3.10.2017

Sisältö:

Keski-Suomen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 -ohjelman valtakunnallisen
ESR-haun koskien Nuorisotakuuta ja sen Ohjaamo-hankkeita.

Haussa haetaan Ohjaamo-kehittämishankkeita, joissa tulee rakentaa
kuntiin/kuntaryhmiin nuorten, alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen monialainen Ohjaamopalvelupiste. Hankkeessa kehitettävän Ohjaamo-toiminnan tulee tähdätä nuorten ohjaamiseen opintoihin ja työllistymiseen, mutta ohjaaminen ja Ohjaamon toiminta voi sisältää monia eri vaiheita, esim. sosiaalisen kuntoutuksen toimenpiteitä.

Hankkeen yhteistyöverkoston tulee olla laaja niin, että yritysten, kolmannen sektorin,
vapaaehtoistyön ja muiden nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa tehtävä yhteistyö on
mukana. Nuorten oma näkökulma ja nuorten osallisuus tulee sisältyä hankkeeseen.
Hankkeiden arvioinnissa käytetään seurantakomitean hyväksymiä arviointikriteerejä, jotka
löytyvät rakennerahastosivuilta www.rakennerahastot.fi.

 


Valintakriteerit:

Katso hakuohje.


Hakemusten toimitustapa:

Sähköisesti EURA2014-järjestelmän kautta.


Toimitusosoite:

Sähköisesti EURA2014-järjestelmän kautta. Hakemus osoitetaan Keski-Suomen ELY-keskukselle.


Lisätiedot:

Katso hakuohje


Linkit: