Valtakunnalliset hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

Sosiaali- ja terveysministeriö avaa ESR-hankehaun Työ, työkyky ja innovaatiot -teemaan toimintalinjassa 3 "Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus" 2.2.2015 - 17.4.2015

Alkaa: 2.2.2015
Päättyy: 17.4.2015

Sisältö:

Sosiaali- ja terveysministeriö avaa ESR-hankehaun Työ, työkyky ja innovaatiot -teemaan toimintalinjassa 3 "Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus". Hakuaika on 2.2.2015 - 17.4.2015.

Tässä hankehaussa haetaan valtakunnallisia hankkeita tai hankekokonaisuuksia (yhteishankkeet), joissa:

  • kehitetään innovatiivisia työhyvinvointia sekä työssä jaksamista edistäviä vaikuttavia ja tuottavuutta lisääviä toimintamalleja, palveluja ja johtamiskäytäntöjä kiinnittämällä erityisesti huomiota nuoriin, ikääntyviin, osatyökykyisiin ja vammaisiin
  • vahvistetaan työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyötä sekä kehitetään työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmiä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä työntekijöiden turvallisuuden, terveyden ja työkyvyn edistämiseksi
  • tehostetaan työterveysyhteistyötä sekä terveydenhuollon ja kuntoutuksen yhteistyötä ja kehitetään innovatiivisia ja vaikuttavia toimintakäytäntöjä työurien pidentämiseksi ja työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi
  • parannetaan ei-työsuhteisten ja epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien työhyvinvointia ja edistetään heidän tasa-arvoaan työterveyshuollon ja työturvallisuuden näkökulmasta

Lisätietoja hausta STM:n internetsivuilta


Valintakriteerit:
Hakemusten toimitustapa:
Toimitusosoite:
Lisätiedot:
Linkit: