Valtakunnalliset hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

STM avaa ESR-hankehaun toimintalinjassa 5 "Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta" 21.10. - 1.12.2014

Alkaa: 21.10.2014
Päättyy: 1.12.2014

Sisältö:

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmassa toimintalinjaan 5 on ohjattu 20 % ohjelman ESR-rahoituksesta. Toimintalinjan valtakunnallisessa osiossa on kolme toimenpidekokonaisuutta, joiden rahoittajana toimii sosiaali- ja terveysministeriö (STM).

Sosiaali- ja terveysministeriö avaa ESR-hankehaun toimintalinjassa 5 "Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta". Hakuaika on 21.10.2014 – 1.12.2014.

Tässä hankehaussa haetaan hankkeita tai hankekokonaisuuksia (yhteishankkeet), jotka toteuttavat toimenpidekokonaisuuksia:
•    Heikommassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden tukeminen
•    Nuorten hyvinvoinnin ja aktiivisen osallisuuden tuki
•    Syrjintää ja huono-osaisuutta kokevien väestöryhmien sosiaalisen osallisuuden tukeminen

Hakuaineistoon

http://www.stm.fi/vireilla/rahoitus_ja_avustukset/eun_rakennerahastot

 


Valintakriteerit:
Hakemusten toimitustapa:
Toimitusosoite:
Lisätiedot:
Linkit: