Valtakunnalliset hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

STM:n hallinnonalan valtakunnallinen avoin jatkuva ESR-hankehaku: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta; hakuaika päättyy 15.6.2020

Alkaa: 22.4.2020
Päättyy: 15.6.2020

Sisältö:

Sosiaali- ja terveysministeriö avaa jatkuvan avoimen hankehaun Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ESR-toimintalinjan 5 "Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta" erityistavoitteessa 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Haku kohdistuu kolmeen toimenpidekokonaisuuteen: Heikommassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden tukeminen, Nuorten hyvinvoinnin ja aktiivisen osallisuuden tuki ja Syrjintää ja huono-osaisuutta kokevien väestöryhmien sosiaalisen osallisuuden tukeminen.

Tässä haussa pyritään löytämään hankkeita, jotka voivat parantaa haavoittuvien ryhmien tilannetta COVID-19 -kriisin aikana ja sen päätyttyä. Poikkeustilanteesta johtuen ohjelman kohderyhmiä voidaan tarkastella joustavasti.

Hakemuksia toivotaan erityisesti alla lueteltuihin teemoihin:

  • osallisuutta tukevien toimintamuotojen kehittäminen poikkeusoloissa
  • mielenterveys-, päihde- ja kriisityön toteuttaminen poikkeusoloissa ja kriisin jälkeen
  • asunnottomuudesta ja muusta huono-osaisuudesta kärsivien erityisryhmien tuki- ja palvelutoimenpiteiden kehittäminen poikkeusoloissa ja kriisin jälkeen esim. kuntien ja järjestöjen yhteistyö
  • lastensuojelun asiakkaiden palveluiden turvaaminen ja aikuistumisen tuki poikkeusoloissa ja kriisin jälkeen

Hankkeiden tukitaso:

  • Tukitaso on enintään 80 %, mutta se voi perustellusta syystä ja rahoittajan harkintaan perustuen olla korkeampikin. 

Hankehakemusten käsittely:

  • Valintaprosessin nopeuttamiseksi haku on jatkuva. Hakemukset otetaan käsittelyyn kahden viikon välein, kun ne on jätetty EURA2014 -järjestelmään. Päätöksiä tehdään niin kauan kuin määrärahat riittävät.  

Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia. Hakuaika on 22.4.2020-15.6.2020. 

Lue lisää STM:n verkkosivuilta:

Hakuilmoitus ESR:n hankehaku 22.4.2020 – 15.6.2020 

Toimenpidekokonaisuudet 


Valintakriteerit:

Haun valintaperusteet: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta  


Hakemusten toimitustapa:

Hakuohje ja haun painotukset:Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta  

 

 


Toimitusosoite:

Sähköisesti EURA2014-järjestelmässä. 


Lisätiedot:

Lars Kolttola
neuvotteleva virkamies 
STM, Työ- ja tasa-arvo-osasto TTO / Toimintapolitiikkayksikkö TY
02951 63266 
etunimi.sukunimi@stm.fi 

Kati Herranen-Haapaniemi
erityisasiantuntija  
STM, Työ- ja tasa-arvo-osasto TTO / Toimintapolitiikkayksikkö TY
02951 63273
etunimi.sukunimi@stm.fi 

Henna Leppämäki
erityisasiantuntija  
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto HPO / Aikuiset-yksikkö AIKU
02951 63132
etunimi.sukunimi@stm.fi 

Irmeli Järvenpää
erityisasiantuntija  
STM, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY
0295163274
etunimi.sukunimi@stm.fi 


Linkit: