Valtakunnalliset hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

STM:n hallinnonalan valtakunnallinen ESR-hankehaku: Työ, työkyky ja innovaatiot toimenpidekokonaisuus; haku-aika päättyy 15.6.2020

Alkaa: 29.4.2020
Päättyy: 15.6.2020

Sisältö:

Sosiaali- ja terveysministeriö avaa jatkuvan avoimen hankehaun Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ESR-toimintalinjan 3 erityistavoitteessa 7.1 "Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen" toimenpidekokonaisuus Työ, työkyky ja innovaatiot.  

Tässä haussa haetaan hankkeita, joilla ylläpidetään ja parannetaan työelämässä olevien henkilöiden fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä COVID-19 -kriisin aikana ja sen jälkeen. Lisäksi haetaan hankkeita, joilla varmistetaan jatkossa työpaikkojen rakenteiden joustavuus (resilienssi) poikkeustilanteissa riskienhallinnan keinoin. 

Hakemuksia toivotaan erityisesti alla lueteltuihin teemoihin:

  • Mielenterveyttä tukevien voimavarojen vahvistaminen työyhteisössä
  • Organisaatioiden toiminnallisen ja rakenteellisen joustavuuden (resilienssin) eli uudistumiskyvykkyyden vahvistaminen
  • Poikkeustilanteesta aiheutunut työkyvyn heikentyminen ja työkyvyn tuki kriisitilanteen jälkeen
  • Organisaatiomuutosten onnistunut toteuttaminen ja uusien toimintamallien omaksuminen työyhteisöissä.

Hankkeiden tukitaso:

  • Tukitaso on enintään 80 %, mutta se voi perustellusta syystä ja rahoittajan harkintaan perustuen olla korkeampikin. 

Hankehakemusten käsittely:

  • Valintaprosessin nopeuttamiseksi haku on jatkuva. Hakemukset otetaan käsittelyyn kahden viikon välein, kun ne on jätetty EURA2014 -järjestelmään. Päätöksiä tehdään niin kauan kuin määrärahat riittävät.  

Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia. Hakuaika on 29.4.2020-15.6.2020. 

Lue lisää STM:n verkkosivuilta:

Hakuilmoitus ESR:n hankehaku 29.4.2020 – 15.6.2020 (hakuilmoitus löytyy sivun alaosasta) 

 


Valintakriteerit:

Haun valintaperusteet: Työ, työkyky ja innovaatiot


Hakemusten toimitustapa:

Hakuohje ja haun painotukset Työ, työkyky ja innovaatiot toimenpidekokonaisuus

 


Toimitusosoite:

Sähköisesti EURA2014-järjestelmässä


Lisätiedot:

Päivi Hämäläinen
erityisasiantuntija  
STM, Työ- ja tasa-arvo-osasto TTO / Toimintapolitiikkayksikkö TY
02951 63590 
etunimi.sukunimi@stm.fi 

Lars Kolttola
neuvotteleva virkamies  
STM, Työ- ja tasa-arvo-osasto TTO / Toimintapolitiikkayksikkö TY
0295 163 266
etunimi.sukunimi@stm.fi 


Linkit: