Itä-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

EU-ohjelmakauden 2014-2020 loppukauden haku Etelä-Savossa

Alkaa: 16.5.2020
Päättyy:

Sisältö:

Etelä-Savossa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Rahoitushakemuksia voi jättää käsittelyyn EURA2014-järjestelmään jatkuvasti. Hakemuksia otetaan käsittelyyn viikoittain ja päätöskäsittely etenee maakunnan yhteistyöryhmän kerran kuukaudessa pidettävien sihteeristön kokousten rytmissä.

Hankkeiden toteutusaika voi olla korkeintaan kolme vuotta. Tämänhetkisen tiedon mukaan ohjelmakauden 2014-2020 hankkeita voi toteuttaa 31.8.2023 asti.

Rahoitettavilta hankkeilta edellytämme hankehakemuksessa perusteltua aluekehitysvaikuttavuutta, joka vahvistaa maakunnan elinvoimaa. Hakemuksessa on esitettävä selkeästi ja lyhyesti kehityshaaste tai ongelma ja siihen tavoiteltava ratkaisu. Rakennerahasto-ohjelman vastaavuuden lisäksi hankehakemusten odotetaan olevan konkreettisia ja tarvelähtöisiä.

EAKR-hankkeiden tukiprosentti on korkeintaan 80 %.

ESR-hankkeiden tukiprosentti on korkeintaan 80 %.

 

Hankkeiden on toteutettava jotakin Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman toimintalinjaa ja erityistavoitetta.

Toimintalinjat ovat:

1.Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)

2.Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

3.Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)

4.Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)

5.Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

Hakemuksia otetaan vastaan kaikille toimintalinjoille ja kaikkiin eritystavoitteisiin. Hakijoita kannustetaan hakemaan osaajia tai osaamista yli maakuntarajojen.

 

Hakemuksia toivotaan erityisesti alla lueteltuihin teemoihin.

  • Metsä, ruoka, vesi – klustereiden kokoaminen ja vahvistaminen
  • Matkailun saavutettavuus
  • Osaavan työvoiman saatavuus ja koulutuksen vetovoiman lisääminen edistämällä jatkuvaa oppimista
  • Kaupunkikehittäminen toiminnallisuutta ja osallisuutta vahvistamalla
  • Aktivoidaan yritysten kansainvälistymistä

Haussa etsitään erityisesti Etelä-Savon maakuntaohjelman sekä älykkään erikoistumisen strategian mukaisia hankkeita, jotka vahvistavat maakunnan kehittämisen kärkiin VESI – METSÄ – RUOKA liittyviä arvoketjuja, yritysten toimintaedellytyksiä ja ihmisten hyvinvointia. 

ESR-rahoituksessa painotetaan seuraavaa:

  1. Parantaa palveluja äkillisen taloustilanteen muutoksen johdosta lomautettujen ja työttömäksi jääneiden ohjaukseen, neuvontaan, työllistymiseen ja osaamisen kehittämiseen  
  2. Edistää mikro- ja pk-yritysten liiketoiminnan uudistamista ja johtamista 
  3. Edistää työmarkkinoiden ulkopuolella olevien ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden osallisuutta ja hyvinvointia tukevia toimenpiteitä.

Valintakriteerit:

Rakennerahasto-ohjelman yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. Hankkeet arvioidaan pisteyttämällä ne valintaperusteiden mukaisesti. Hyvin valmistellussa hakemuksessa hakija osoittaa selkeästi hankkeen tarpeen ja hankkeen konkreettiset vaikutukset kehittämiskohteeseen tai kohderyhmään. Valintakriteerit määritellään tarkemmin hakijan oppaassa.

 

> Hakijan opas

 


Hakemusten toimitustapa:

Kyseessä on täysin sähköinen haku. 

Hakuajat

Hakemuksia voi jättää jatkuvasti.


Toimitusosoite:

Hakemukset tulee jättää EURA2014-järjestelmään https://www.eura2014.fi

EURA 2014 -järjestelmään hakijan palveluihin tunnistaudutaan Suomi.fi-tunnistuksen kautta joko pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. KATSO-TUNNISTAUTUMINEN EI ENÄÄ OLE KÄYTÖSSÄ. Lue tunnistuksen ja valtuuttamisen muutoksista tarkemmin osoitteessa https://www.rakennerahastot.fi/ kohdassa "Sähköinen asiointi".

Hankehakija/-toteuttaja voi itse valita haluamansa tunnistustavan em. menetelmistä.

Hankkeen valmisteluvaiheessa kehotetaan ottamaan yhteyttä rahoittajien asiantuntijoihin.


Lisätiedot:

Yhteystiedot löytyvät hakijan oppaasta.


Linkit: