Itä-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

EU-ohjelmakauden 2014-2020 syyskuun 2018 teemahaun teemat Etelä-Savossa

Alkaa: 19.6.2018
Päättyy: 28.9.2018

Sisältö:

Etelä-Savossa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.

Haussa etsitään erityisesti Etelä-Savon maakuntaohjelman sekä älykkään erikoistumisen strategian mukaisia hankkeita, jotka toteuttavat maakunnan kehittämisen kärkiä: VESI – METSÄ – RUOKA.

EAKR (rahoittajana maakuntaliitto ja ELY)

Etelä-Savon rahoittajat toivovat tässä haussa erityisesti hankehakemuksia, jotka edistävät:

 • Pk-yritysten energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä tukevia liiketoimintoja
 • Kiertotalouden toteutumista ja uusiutuvan energian käytön lisäämistä alueen taloudessa
 • Luonnonvarojen ja muiden resurssien kestävää hyödyntämistä
 • Ympäristön laatuun ja kestävään hyödyntämiseen liittyviä pilottihankkeita
 • Pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä

ESR (rahoittajana ELY)

Rahoittaja toivoo erityisesti hankehakemuksia, joissa:

 • Edistetään nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Kehitetään työvoima- ja yrityspalveluja yhteistyössä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.
 • Vahvistetaan mikro ja pk -yritysten tuottavuutta ja muutosvalmiuksia. Hankkeet lisäävät työorganisaatioiden ja yrittäjien sopeutumiskykyä muutoksiin (mm. kansainvälistyminen, talouden kasvu, ekologisuus, ikääntyminen, työskentelytavat).
 • Edistetään työttömien miesten työllistymistä.
 • Kehitetään palveluita koulutus- ja työurien välille. Hankkeiden toivotaan kohdistuvan erityisesti perusasteen varassa oleviin; toimenpiteiden tavoitteena on välitön koulutukseen sijoittuminen.
 • Parannetaan kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjontaa ja laatua työelämän tarpeista lähtien.
 • Parannetaan pitkäaikaistyöttömien ja muuten heikossa asemassa olevien ihmisten elämänhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä.

Valintakriteerit:

Rakennerahasto-ohjelman yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. Hankkeet arvioidaan pisteyttämällä ne valintaperusteiden mukaisesti. Hyvin valmistellussa hakemuksessa hakija osoittaa selkeästi hankkeen tarpeen ja hankkeen konkreettiset vaikutukset kehittämiskohteeseen tai kohderyhmään.

Valintakriteerit määritellään tarkemmin hakijan oppaassa.

> Hakijan opas


Hakemusten toimitustapa:

Kyseessä on täysin sähköinen haku. 

Hakuajat

Hakemuksia voi jättää jatkuvasti, mutta hankkeiden keskitetyn käsittelyn vuoksi hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 28.9.2018.

Seuraava teemahaku päättyy tällä tietoa helmikuussa 2019 ja sen teemat julkaistaan marras-joulukuun vaihteessa 2018.


Toimitusosoite:

Hakemukset tulee jättää EURA2014-järjestelmään https://www.eura2014.fi

Sähköistä allekirjoitusta varten käytetään verohallinnon ylläpitämää KATSO -tunnistautumispalvelua (http://www.vero.fi/katso)

Hankkeen valmisteluvaiheessa kehotetaan ottamaan yhteyttä rahoittajien asiantuntijoihin.


Lisätiedot:

Yhteystiedot löytyvät hakijan oppaasta.


Linkit: