Itä-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

EU-ohjelmakauden 2014-2020 toukokuun 2018 teemahaun teemat Etelä-Savossa

Alkaa: jatkuva haku
Päättyy: 11.5.2018

Sisältö:

Etelä-Savossa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.

Haussa etsitään erityisesti Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategian mukaisia hankkeita, jotka parantavat pk-yritystoiminnan kilpailukykyä, tuottavat ja hyödyntävät uusinta tietoa ja edistävät vähähiilistä taloutta.

Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategian kärkiä ovat VESI – METSÄ – RUOKA:

 • METSÄ – Metsäbiomassan uudet tuotteet ja tuotantoprosessit
 • VESI – Puhtaan veden teknologiat ja konseptit
 • RUOKA – Ruokaketjun puhtaus ja turvallisuus

Etelä-Savon maakuntaliitto toivoo tässä haussa erityisesti rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteiden 3.1 ja 3.2 mukaisia hankkeita (Ks. erityistavoitteet hakijan oppaasta). Hankkeilla tulee olla maakunnan yritystoimintaa vahvistava vaikutus. 

Etelä-Savon ELY-keskus toivoo tässä haussa aluekehitysrahaston (EAKR) osalta erityisesti hakemuksia (toimintalinjat 1 ja 2 erityistavoitteineen), jotka edistävät:

 • Pk-yritysten energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä tukevia liiketoimintoja
 • Kiertotalouden toteutumista ja uusiutuvan energian käytön lisäämistä alueen taloudessa
 • Luonnonvarojen ja muiden resurssien kestävää hyödyntämistä
 • Ympäristön laatuun ja kestävään hyödyntämiseen liittyviä pilottihankkeita
 • Pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä (yritysten kehittämisavustus)

ESR (rahoittajana ELY)

ESR:ssä kaikki toimintalinjat ovat haettavissa. Erityisesti toivotaan hankehakemuksia, joissa:

 • Edistetään nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä avoimille työmarkkinoille.
 • Vahvistetaan mikro ja pk -yritysten tuottavuutta ja muutosvalmiuksia. Hankkeet lisäävät työorganisaatioiden ja yrittäjien sopeutumiskykyä muutoksiin (mm. kansainvälistyminen, talouden kasvu, ekologisuus, ikääntyminen, työskentelytavat).
 • Edistetään työttömien miesten työllistymistä sekä yrittäjinä toimivien naisten osaamisen kehittämistä.
 • Kehitetään palveluita koulutus- ja työurien välille. Hankkeiden toivotaan kohdistuvan erityisesti perusasteen varassa oleviin; toimenpiteiden tavoitteena on välitön koulutukseen sijoittuminen.
 • Parannetaan kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjontaa ja laatua työelämän tarpeista lähtien.
 • Parannetaan pitkäaikaistyöttömien ja muuten heikossa asemassa olevien ihmisten elämänhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä.

Valintakriteerit:

Valintakriteerit määritellään tarkemmin hakijan oppaassa.

> Hakijan opas

Hankkeiden arvioinnissa käytetään seurantakomitean hyväksymiä arviointikriteerejä.

Lisäksi maakunnan yhteistyöryhmä voi päättää alueellisista, täydentävistä valintaperusteista, jotka kerrotaan hakijan oppaassa.

Hakuajat

Hakemuksia voi jättää jatkuvasti, mutta hankkeiden keskitetyn käsittelyn vuoksi hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 11.5.2018.

Seuraava teemahaku päättyy perjantaina 28.9.2018 ja sen teemat julkaistaan touko-kesäkuun vaihteessa 2018.


Hakemusten toimitustapa:

Kyseessä on täysin sähköinen haku. 


Toimitusosoite:

Hakemukset tulee jättää EURA2014-järjestelmään https://www.eura2014.fi

Sähköistä allekirjoitusta varten käytetään verohallinnon ylläpitämää KATSO -tunnistautumispalvelua (http://www.vero.fi/katso)


Lisätiedot:

Yhteystiedot ja lisätietoja löytyy hakijan oppaasta.


Linkit: