Itä-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

EU-ohjelmakauden 2014-2020 toukokuun 2020 teemahaun teemat Etelä-Savossa

Alkaa: 15.2.2020
Päättyy: 15.5.2020

Sisältö:

Etelä-Savossa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.Rahoitettavilta hankkeilta edellytämme hankehakemuksessa perusteltua aluekehitysvaikuttavuutta, joka vahvistaa maakunnan elinvoimaa. 

Hankkeiden toteutusaika voi olla korkeintaan kolme vuotta. Hakemuksessa on esitettävä selkeästi ja lyhyesti kehityshaaste tai ongelma ja siihen tavoiteltava ratkaisu. Rakennerahasto-ohjelman vastaavuuden lisäksi hankehakemusten odotetaan olevan konkreettisia ja tarvelähtöisiä.

EAKR-hankkeiden tukiprosentti on korkeintaan 80 %.

ESR-hankkeiden tukiprosentti on korkeintaan 80 %.

 

Hankkeiden on toteutettava jotakin Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman toimintalinjaa ja erityistavoitetta.

Toimintalinjat ovat:

1.Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)

2.Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

3.Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)

4.Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)

5.Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

Hakemuksia otetaan vastaan kaikille toimintalinjoille ja kaikkiin eritystavoitteisiin. Hakijoita kannustetaan hakemaan osaajia tai osaamista yli maakuntarajojen.

 

Hakemuksia toivotaan erityisesti alla lueteltuihin teemoihin.

  • Metsä, ruoka, vesi – klustereiden kokoaminen ja vahvistaminen
  • Matkailun saavutettavuus
  • Osaavan työvoiman saatavuus ja koulutuksen vetovoiman lisääminen edistämällä jatkuvaa oppimista
  • Kaupunkikehittäminen toiminnallisuutta ja osallisuutta vahvistamalla
  • Aktivoidaan yritysten kansainvälistymistä

Haussa etsitään erityisesti Etelä-Savon maakuntaohjelman sekä älykkään erikoistumisen strategian mukaisia hankkeita, jotka vahvistavat maakunnan kehittämisen kärkiin VESI – METSÄ – RUOKA liittyviä arvoketjuja, yritysten toimintaedellytyksiä ja ihmisten hyvinvointia. 


Valintakriteerit:

Rakennerahasto-ohjelman yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. Hankkeet arvioidaan pisteyttämällä ne valintaperusteiden mukaisesti. Hyvin valmistellussa hakemuksessa hakija osoittaa selkeästi hankkeen tarpeen ja hankkeen konkreettiset vaikutukset kehittämiskohteeseen tai kohderyhmään. Valintakriteerit määritellään tarkemmin hakijan oppaassa.

 

> Hakijan opas

 


Hakemusten toimitustapa:

Kyseessä on täysin sähköinen haku. 

Hakuajat

Hakemuksia voi jättää jatkuvasti, mutta hankkeiden keskitetyn käsittelyn vuoksi hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 15.5.2020.

Seuraava teemahaku päättyy tällä tietoa 2.10.2020 ja sen teemat julkaistaan kesäkuussa 2020.


Toimitusosoite:

Hakemukset tulee jättää EURA2014-järjestelmään https://www.eura2014.fi

EURA 2014 -järjestelmään tunnistautuminen muuttuu 16.3.2020 alkaen. Tämä jälkeen hakijan palveluihin tunnistaudutaan Suomi.fi-tunnistuksen kautta joko pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. KATSO-TUNNISTAUTUMINEN EI ENÄÄ OLE KÄYTÖSSÄ. Lue tunnistuksen ja valtuuttamisen muutoksista tarkemmin osoitteessa https://www.rakennerahastot.fi/ kohdassa "Sähköinen asiointi".

Hankehakija/-toteuttaja voi itse valita haluamansa tunnistustavan em. menetelmistä.

Hankkeen valmisteluvaiheessa kehotetaan ottamaan yhteyttä rahoittajien asiantuntijoihin.


Lisätiedot:

Yhteystiedot löytyvät hakijan oppaasta.


Linkit: