Itä-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

EU rahoittaa kasvua tuottavia ideoita Pohjois-Savossa - jatkuva haku

Alkaa: 16.5.2020
Päättyy: Jatkuva haku - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Sisältö:

Pohjois-Savossa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta EAKR- ja ESR-hankkeille. Hankkeiden tulee toteuttaa rakennerahasto-ohjelman tavoitteita sekä Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman 2020-2022 (=maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma) painopisteitä. Hakemuksia otetaan vastaan rakennerahasto-ohjelman kaikille toimintalinjoille kaikkiin erityistavoitteisiin. 

Hankevalinnassa painotetaan hankkeita, jotka verkottuvat kansallisesti ja kansainvälisesti vahvistaen verkottumisen kautta maakunnan osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaa. Samoin valinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota hakemusten laatuun, vaikuttavuuteen ja tuloksellisuuteen (indikaattorit) sekä tulosten hyödynnettävyyteen ja pysyvyyteen.

ESR-rahoituksessa painotetaan seuraavaa:

  1. Parannetaan palveluja taloustilanteen muutoksen johdosta lomautettujen ja työttömäksi jääneiden ohjaukseen, neuvontaan, työllistymiseen ja osaamisen kehittämiseen
  2. Edistetään mikro- ja pk-yritysten liiketoiminnan uudistamista ja johtamista
  3. Edistetään työmarkkinoiden ulkopuolella olevien ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden osallisuutta ja hyvinvointia tukevia toimenpiteitä.

Pohjois-Savon liiton EAKR-rahoituksessa painotetaan hankkeita, joilla edistetään koronaepidemiasta aiheutuvien haittojen torjuntaa ja korjaamista. Tukea kohdistetaan mm. elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tukeviin kehittämishankkeisiin, kuntaomisteisten kehitysympäristöjen hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämiseksi ja innovatiivisiin aluetaloutta ja elinkeinoelämän toimintaa tukeviin tki-hankkeisiin maakunnan kehittämisen kärkialoilla.

Ennen hakemusten jättämistä tulee varmistaa yritysten ja muiden kumppaneiden mukanaolo tarvittavin sopimuksin.

Hankkeiden toteutusaika voi olla enintään kolme vuotta ja ne voivat jatkua pisimmillään elokuuhun 2023 saakka

Hankkeen valmisteluvaiheessa tulee olla yhteydessä rahoittajiin. ELY-keskuksella ja Pohjois-Savon liitolla on käytettävissään enää vain vähän ESR ja EAKR-rahoitusta uusille hankkeille. Tästä syystä pääosa jäljellä olevasta rahoituksesta kohdennetaan koronaepidemiasta aiheutuvien haittojen torjuntaan ja korjaamiseen.

Hankkeen toimenpiteet voivat osittain tai kokonaan kohdistua myös vaikutuksiltaan tai kohderyhmältään laajan hankkeen valmisteluun.

Hankkeiden tukitaso:

Tukitaso on pääsääntöisesti EAKR-hankkeissa 70 % ja ESR hankkeissa 80 %.

Viranomaisella on aina oikeus hankekohtaiseen harkintaan poiketa pääsääntöisestä tukitasosta.

Käytettävissä olevat kustannusmallit:

Hankkeissa tulee käyttää yksinkertaistettuja kustannusmalleja, joita ovat prosenttimääräisinä korvattavat kustannukset (flat rate) ja kertakorvaus (lump sum). Tosiasiallisesti aiheutuneisiin kustannuksiin perustuvan kustannusmallin käyttö on mahdollista vain kokonaan julkisina hankintoina toteutettavissa hankkeissa tai investointihankkeissa, joissa ei ole palkkakuluja.

Rahoitushakemusten käsittely:

Kehittämis- ja investointihakemusten käsittely kestää noin kaksi-kolme kuukautta hakemuksen jättämisestä. Yritysten kehittämisavustusten käsittely kestää noin kaksi kuukautta hakemuksen jättämisestä.

Hakuajat:

EAKR:n ja ESR:n rahoitusta voi hakea jatkuvasti ilman määräaikoja. Rahoittajat käsittelevät hakemuksia ja päätösprosessi etenee maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) sihteeristön kokousrytmin mukaisesti. MYR-sihteeristö kokoontuu v. 2020 - 2021 seuraavasti:

2020
to 12.11., to 10.12.

2021
4.2., 4.3., 15.4., 6.5., 10.6., 12.8., 9.9., 14.10., 11.11., 16.12

ELY-keskuksen yritysten kehittämisavustuksilla ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksilla on jatkuva haku.


Valintakriteerit:

Hankkeiden valintaprosessi on kuvattu rakennerahastot.fi –verkkosivulla Hakijalle-osiossa.

Rakennerahasto-ohjelman yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. Ne löytyvät täältä. Lisäksi alueellisiksi valintaperusteiksi on valittu Pohjois-Savon kehittämisen kärkialat, jotka ovat kone- ja energiateknologia, puunjalostus, elintarvikkeet, hyvinvointiteknologia, matkailu, vesi ja biojalostus. Hankkeet arvioidaan pisteyttämällä ne valintaperusteiden mukaisesti. Hankkeiden tulee toteuttaa ohjelman tavoitteita sekä Pohjois-Savon  uuden kasvun suunnitelmaa.

Pohjois-Savossa on 30.4.2020 alkaen käytössä lisäksi alueellinen valintaperuste "Koronaepidemiasta aiheutuvien haittojen torjunta ja korjaaminen". Hanke saa arvioinnissa lisäpisteitä, jos sisältö on valintaperusteen mukainen.

Hakemusten laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. Hakemuksen sisältö tulee olla napakka ja konkreettisesti kuvattu. Hyvin valmistellussa hakemuksessa hakija osoittaa selkeästi hankkeen tarpeen ja hankkeen konkreettiset vaikutukset kehittämiskohteeseen tai kohderyhmään.


Hakemusten toimitustapa:

Käytössä on täysin sähköinen haku. 


Toimitusosoite:

EAKR- ja ESR-hakemukset tulee jättää EURA2014 -järjestelmään (https://www.eura2014.fi).
EURA 2014 -järjestelmään hakijan palveluihin tunnistaudutaan Suomi.fi-tunnistuksen kautta joko pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Lue tunnistuksen muutoksista tarkemmin osoitteessa https://www.rakennerahastot.fi/ kohdassa "Sähköinen asiointi".


Lisätiedot:

Hankkeen valmisteluvaiheessa hakijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä rahoittajien asiantuntijoihin ja tutustumaan hanketoimintaan (Ohjelmakauden 2014−2020 tietopalvelu).

Asiantuntijoiden yhteystiedot:

ELY-keskus, Kuopio
Kallanranta 11 (PL 2000), 70100 Kuopio

Tuija Tuomela
ESR-kehittämishankkeet
Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen
puh.: 029 502 6698
tuija.tuomela(at)ely-keskus.fi

Marko Hämäläinen
ESR- ja EAKR-kehittämishankkeet
yrityksen kehittämisavustus

puh.: 029 501 6534
marko.hamalainen(at)ely-keskus.fi

Juha Heikkinen
yrityksen kehittämisavustus
puh: 0295 016 072
juha.e.heikkinen(at) ely-keskus.fi

 

Eija Pihlaja
yrityksen kehittämisavustus,
yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus
puh.: 029 502 6610

eija.pihlaja(at)ely-keskus.fi

Kaisa Hakala
yrityksen kehittämisavustus
puh: 029 502 6553
kaisa.hakala(at)ely-keskus.fi

 

 

 

Pohjois-Savon liitto
Sepänkatu 1, 70100 Kuopio

Soile Juuti
ohjelmapäällikkö (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2637
soile.juuti(at)pohjois-savo.fi

Kari Tarkiainen
rahoitusasiantuntija (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2647
kari.tarkiainen(at)pohjois-savo.fi

 

Juha Minkkinen
rahoitusasiantuntija (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2619
juha.minkkinen(at)pohjois-savo.fi

 

Linkit: