Itä-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliitot käynnistävät ylimaakunnallisten hankkeiden teemahaun osana syksyn 2019 hakukierrosta

Alkaa: 27.6.2019
Päättyy: 30.9.2019

Sisältö:

Hakukierroksella haetaan ylimaakunnallisia hankkeita, joissa toteuttajia on vähintään kahdesta, mutta mieluummin useasta Itä- ja Pohjois-Suomen alueen maakunnasta. Hankkeen toiminnan ja hyötyjen tulee kohdistua pääasiassa Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntiin.

Hakukierroksen ylimaakunnalliset teemat

  1. Puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut: Puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut ovat eri alojen yritysten liiketoiminnassa läpileikkaavia kestävää kehitystä tukevia teemoja. Itä- ja Pohjois-Suomen alueelle tärkeillä toimialoilla korostuu luonnonvarojen ja olosuhteiden kestävä hyödyntäminen. Alueelle on tärkeää kehittää räätälöityjä ratkaisuja mm. ympäristöhaasteisiin, energiaan ja luonnonvarojen kestävään käyttöön.
  2. ICT ja digitalisaatio:ICT ja digitalisaatio ovat avainasemassa yritystoiminnan kilpailukyvyn kasvattamisessa. Elinkeinojen uudistumisessa digitaalisuus ja uudet teknologiat ja niiden hyödyntäminen nousevat ratkaisevaan rooliin useilla toimialoilla.

Ylimaakunnallisen teemahaun hakemusten tulee linkittyä Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa (ELMO) strategiassa (ks. linkki https://issuu.com/ip-suomi.elmo., s. 15) valittuihin kasvualoihin: kemianteollisuus, kestävä kaivannaistoiminta, valmistava teollisuus, kestävä matkailu ja vetovoima sekä biojalostus ja uudet tuotteet.

Rahoitettavilla hankkeilla voidaan esimerkiksi vahvistaa Itä- ja Pohjois-Suomen alueen kehittämis- ja innovaatioalustojen keskinäistä verkottumista ja yhteiskäyttöä vastaamaan aiempaa paremmin yritysten innovaatioiden kaupallistamisen edellytyksiä. Tämän tuloksena alueen innovaatiopalvelut ovat kattavasti koko Itä- ja Pohjois-Suomen alueen yritysten hyödynnettävissä. Hankkeilla voidaan myös levittää tietoa näiden palvelujen saatavuudesta.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntia ovat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat.

ELY-keskus tukee hankehaun teemoja ja ylimaakunnallisia hankkeita osana normaalia rahoitustoimintaansa.


Valintakriteerit:

Hakemukset arvioidaan rakennerahasto-ohjelmalle hyväksyttyjen yleisten ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden mukaisesti. Teemahausta rahoitettavien hankkeiden tulee tukea Elinkeinot murroksessa -strategian toimeenpanoa. Siihen voi tutustua täällä: https://issuu.com/ip-suomi.elmo.


Hakemusten toimitustapa:

Käytössä on täysin sähköinen haku.


Toimitusosoite:

Rahoitushakemus tulee jättää sen maakunnan rahoittavalle viranomaiselle, jonka toiminta-alueella päähakija toimii.

 


Lisätiedot:

Lisätietoja löytyy tästä linkistä


Linkit: