Itä-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

REACT-EU –lisähaku Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) Etelä-Savossa

Alkaa: 15.06.2021
Päättyy: Jatkuva haku

Sisältö:

REACT-EU- väline tuo lisärahoitusta käynnissä olevaan Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020-rakennerahasto-ohjelmaan koronakriisin aiheuttamiin haasteisiin. Lisärahoitus on osa Euroopan Unionin Covid-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia. Tuella vahvistetaan alueiden kriisinhallintavalmiuksia, autetaan taloutta ja yhteiskuntaa selviämään tilanteesta ja valmistellaan pohjaa talouden nopealle elpymiselle.

Etelä-Savossa avataan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ylimääräinen, lisärahoitusta koskeva jatkuva haku alkaen 15.6.2021. Haku kohdistuu rakennerahasto-ohjelman REACT-EU -toimintalinjaan 9.

Hakemukset otetaan käsittelyyn saapumisjärjestyksessä.

Haettavien hankkeiden tulee toteuttaa rakennerahasto-ohjelman tavoitteita, REACT-EU -rahoituksen tavoitteita sekä Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2021-2022 ja sen liitteen Etelä-Savon alueellisen koronaselviytymissuunnitelman painopisteitä.  

REACT-EU ESR-rahoitusta on haettavana Etelä-Savon ELY-keskukselta 1M€

Rahoitus suunnataan hankkeisiin, joilla tuetaan ihmisten muutosta kohti parempaa osaamista, osallisuutta ja työllisyyttä (TL 9). Digitaalisuus on keskeisin elpymishankkeissa hyödynnettävä apuväline. Yritysten muutoskyvykkyyden edistämisessä on tärkeää huomioida kehitettävien palvelujen yrityskohtaisuus ja yritysten yhteinen kehittymispotentiaali. Hankkeiden tulee edistää useamman yrityksen tai yritysryhmän kehittymistä.

ESR-hankkeiden valinnassa painotetaan toimenpiteitä, jotka kohdentuvat koronaepidemiasta eniten kärsineisiin ihmisiin ja yrityksiin ja jotka edistävät seuraavia tavoitteita:

12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

  • Vahvistetaan työikäisten ja nuorten digitaalisia taitoja yhteiskunnan toimintaan osallistumiseksi sekä hyvinvoinnin parantamiseksi.

12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

  • Parannetaan työhyvinvointia ja/tai työn tuottavuutta koronapandemiasta aiheutuneesta kriisistä selviytymiseksi.
  • Lisätään yritysten johdon osaamista kriisitilanteiden vastuullisessa johtamisessa.
  • Järjestetään koulutusta, neuvontaa, ohjausta sekä tuetaan vertaisoppimista, joilla parannetaan yritysten ja henkilöstön valmiuksia, osaamista ja muutoskyvykkyyttä.
  • Vahvistetaan yritysten vihreää siirtymää ja innovointia.

ESR-hankkeille on edelleen käynnissä jatkuva haku myös toimintalinjoille 3, 4 ja 5

Etelä-Savossa on käynnissä myös jatkuva haku ESR-hankkeille: EU-ohjelmakauden 2014-2020 loppukauden haku Etelä-Savossa.

Jatkuvassa haussa rahoitusta on haettavissa toimintalinjoissa 3, 4 ja 5.

Hankkeet voivat koskea työllisyyttä, osaamista ja työelämän ulkopuolella olevien toimintakyvyn parantamista.

Hakemuksissa huomioitavaa

Ennen hakemusten jättämistä tulee varmistaa yritysten ja muiden kumppaneiden mukanaolo tarvittavin sopimuksin.

Hankkeiden toteutusaika voi jatkua pisimmillään 31.8.2023 saakka.

Hankkeen valmisteluvaiheessa tulee olla yhteydessä rahoittajiin.

Hankkeiden tukitaso

Tukitaso on pääsääntöisesti 80 %. Viranomaisella on aina oikeus hankekohtaiseen harkintaan poiketa pääsääntöisestä tukitasosta.

Käytettävissä olevat kustannusmallit

Hankkeissa tulee käyttää yksinkertaistettuja kustannusmalleja, joita ovat prosenttimääräisinä korvattavat kustannukset (flat rate) ja kertakorvaus (lump sum). Tosiasiallisesti aiheutuneisiin kustannuksiin perustuvan kustannusmallin käyttö on mahdollista kokonaan julkisina hankintoina toteutettavissa hankkeissa, ELY-keskuksen omissa hankkeissa tai investointihankkeissa, joissa ei ole palkkakuluja.

ESR -rahoituksessa voidaan hankekohtaisesti harkiten käyttää myös flat rate 40 % mallia.

Rahoitushakemusten käsittely

Hakemusten käsittely kestää noin kaksi-kolme kuukautta hakemuksen jättämisestä. Käsittelyaikaan vaikuttaa hakemuksen laatu, kuten esimerkiksi toimenpiteiden kuvaus ja yhteistyökumppaneiden sitoumukset.
 


Valintakriteerit:

Valintakriteerit

Rakennerahasto-ohjelman yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. Hankkeet arvioidaan pisteyttämällä ne valintaperusteiden mukaisesti. Hyvin valmistellussa hakemuksessa hakija osoittaa selkeästi hankkeen tarpeen ja hankkeen konkreettiset vaikutukset kehittämiskohteeseen tai kohderyhmään.

Rakennerahasto-ohjelman yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet  sekä REACT-EU -lisärahoituksen erityiset valintaperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin.


Hakemusten toimitustapa:

Hakuajat

Hakemusten jättäminen tapahtuu sähköisesti EURA2014-järjestelmässä.

Hakemusten toimitustapa

Kyseessä on täysin sähköinen haku.


Toimitusosoite:

Toimitusosoite

ESR-hakemukset tulee jättää EURA2014 -järjestelmään (https://www.eura2014.fi).

EURA 2014 -järjestelmään hakijan palveluihin tunnistaudutaan Suomi.fi-tunnistuksen kautta joko pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Lue tunnistuksen muutoksista tarkemmin osoitteessa https://www.rakennerahastot.fi/ kohdassa "Sähköinen asiointi".


Lisätiedot:

Lisätiedot

Hankkeen valmisteluvaiheessa hakijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä rahoittajien asiantuntijoihin ja tutustumaan hanketoimintaan (Ohjelmakauden 2014−2020 tietopalvelu).

Infotilaisuus

Hakuihin liittyvä info-tilaisuus järjestetään Teamsilla 17.8.2021 klo 9.

Yhteystiedot

Etelä-Savon ELY-keskus
PL 164 (Jääkärinkatu 14), 50101 Mikkeli, sposti kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

  • Pia Pirskanen, puh. 029 502 4160
  • Kirsi Komppa, puh. 029 502 4154
  • Timo Ollila, puh. 029 502 6695

Linkit:

Linkit lisätietoihin