Itä-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

Ylimääräinen ESR-haku Itä-Suomessa poikkeusolojen aiheuttamiin tarpeisiin - rahoitushaku päättyy 14.4.2020

Alkaa: 26.3.2020
Päättyy: 14.4.2020 (ESR)

Sisältö:

Kohdennettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) haku mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytysten turvaamiseen ja osallisuutta, toimintakykyä ja yhteisöllisyyttä tukeviin toimenpiteisiin

Haku koskee Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueita

Haun sisältö

Haku kohdennetaan korona-epidemian vaikutusten torjuntaan ja suunnataan erityisesti mikro- ja pk-yritysten toimintakyvyn turvaamiseen sekä työmarkkinoiden ulkopuolella olevien ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden osallisuutta tukeviin toimenpiteisiin.

Haku kohdennetaan erityisesti toimijoille, joilla on välitön yhteys kohderyhmiin ja tuki kohdennettavissa konkreettisella tavalla kohderyhmien hyödyksi.

Rahoitusta on haettavana Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ESR-hankkeille. Hakemuksia otetaan vastaan rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoille 3 ja 5 ja niiden kaikkiin erityistavoitteisiin. Toimintalinjalle 4 ei oteta vastaan hakemuksia.

Hankkeiden toteutusaika voi olla 3 - 8 kuukautta.

Hankkeen toimenpiteet voivat osittain tai kokonaan kohdistua myös vaikutuksiltaan tai kohderyhmältään laajan hankkeen valmisteluun.

Hakemuksia toivotaan erityisesti alla lueteltuihin teemoihin.

Mikro- ja pk-yritysten muutostilanteiden tuki liiketoiminnan jatkamiselle poikkeustilanteissa

 • Liiketoiminnan uudistaminen poikkeusoloissa
 • Vaikeuksissa olevien yritysten hyvinvointi-, toimintakyky- ja kriisineuvonta
 • Yrittäjien ohjaus- ja neuvontapalveluiden koordinaatio ja viestintä
 • Etätyö ja sen johtaminen pk-yrityksissä
 • Kausityön työvoimatarpeiden järjestäminen
 • Yrittäjyyden tuki työllisyyden turvaamiseksi

   

Osallisuuden, toimintakyvyn ja yhteisöllisyyden tuki

 • Etä- ja digitaalisten menetelmien hyödyntäminen yhteisöllisyyden tukemisessa
 • Osallisuutta tukevien toimintamuotojen kehittäminen poikkeusoloissa
 • Luovien menetelmien (liikunta, kulttuuri) hyödyntäminen kohderyhmän yhteisöllisyyden, osallisuuden ja toimintakyvyn tukemisessa
 • Perhe- ja nuorisotyön toteuttaminen poikkeusoloissa
 • Mielenterveys-, päihde- ja kriisityön toteuttaminen digitaalisuutta hyödyntäen

DIAESITYS ESR-HAUSTA

Hankkeiden valintaprosessi on kuvattu rakennerahastot.fi –verkkosivulla Hakijalle-osiossa.

Hankkeiden tukitaso:

Tukitaso on 80 %, mutta se voi rahoittajan harkinnasta olla korkeampikin, mikäli muuta rahoitusta ei ole toimenpiteille saatavissa.

Käytettävissä olevat kustannusmallit:

Hankkeissa tulee käyttää yksinkertaistettuja kustannusmalleja, joita ovat prosenttimääräisinä korvattavat kustannukset (flat rate 17%, 15% ja 40%) ja kertakorvaus (lump sum).

Pääsääntöisesti hyödynnetään flat rate 40% -kustannusmallia.

Rahoitushakemusten käsittely:

Hankkeiden käsittely kestää noin 2 viikkoa hakuajan päättymisestä. Käsittelyaikaan vaikuttaa hakemuksen laatu (mm. kohderyhmän tavoittaminen, toimenpiteiden konkreettisuus ja sitoumukset).

Hakuajat:

Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 14.4.2020.


Valintakriteerit:

Rakennerahasto-ohjelman yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. Ne löytyvät täältä. Hankkeet arvioidaan pisteyttämällä ne valintaperusteiden mukaisesti. Hankkeiden tulee toteuttaa ohjelman tavoitteita


Hakemusten toimitustapa:

Käytössä on täysin sähköinen haku. 


Toimitusosoite:

EAKR- ja ESR-hakemukset tulee jättää EURA2014 -järjestelmään (https://www.eura2014.fi).
Sähköistä allekirjoitusta varten käytetään Suomi.fi -valtuuspalvelua. Lisätiedot ja ohjeet löytyvät linkkilistassa alla olevasta tiedostosta ja Rakennerahastot.fi -sivuilla kohdasta ‘Sähköinen asiointi'.


Lisätiedot:

Hankkeen valmisteluvaiheessa pyydämme olemaan yhteydessä rahoittajaan.

Asiantuntijoiden yhteystiedot:

ELY-keskus

Timo Ollila  
p. 0295 026 695
 timo.ollila(at)ely-keskus.fi

Sirpa Raassina
p. 029 502 6159
 sirpa.raassina(at)ely-keskus.fi

 Pia Pirskanen
 p. 029 502 4160
 pia.pirskanen(at)ely-keskus.fi


Linkit: