Pohjois-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

EAKR -rahoitusta haettavana Lapin liitolta

Alkaa: 16.12.2021
Päättyy: 31.1.2022

Sisältö:

Lapin liiton EAKR -rahoitushaku julistetaan ehdollisena käynnistyväksi 16.12.2021. (julkaistu 16.12.2021)

Lapin liitossa on haettavana rahoitusta Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020. Lapin liitto rahoittaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimenpiteitä.

Lapin liitto julistaa haun ehdollisena avoimeksi Euroopan aluekehitys rahaston toimintalinjojen 2 (Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen) ja 8 (REACT-EU) osalta, mikäli Lapin liitolle osoitetaan myöntövaltuutta haussa saapuneiden hankkeiden tukemiseksi. Rahoituksen määrä tarkentuu Työ- ja elinkeinoministeriön tehtyä päätöksensä lisärahoituksesta. Kyseessä on päättyvän ohjelmakauden todennäköisesti viimeinen hakukierros.

Haettavina ovat erityistavoitteet:

Toimintalinja 2:

  • Erityistavoite 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
  • Erityistavoite 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
  • Erityistavoite 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Toimintalinja 8:

  • Erityistavoite 12.1: Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta
  • Erityistavoite 12.2: Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Haussa ei ole erityistä hakuteemaa, mutta valinnassa huomioidaan erityisesti vähähiiliset hankkeet. Hankehakemukset pisteytetään kunkin erityistavoitteen erityisten valintaperusteiden mukaisesti.

REACT-EU-rahoituksella rahoitetaan nopeasti vaikuttavia toimenpiteitä koronakriisistä elpymiseksi. Rahoitettavissa hankkeissa tulee syntyä konkreettisia tuloksia, jotka ovat hyödynnettävissä pidemmällä aikavälillä.  REACT-EU:n sisältöihin voit tutustua täältä. REACT-EU -hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hakukierroksella saapuneiden hankkeiden osalta haku on ehdollinen. Tukea voidaan myöntää vain siinä tapauksessa, mikäli Työ- ja elinkeinoministeriö osoittaa myöntämisvaltuutta hankkeiden tukemiseen.

Mikäli myöntämisvaltuutta osoitetaan ainoastaan osaan yllä mainituista erityistavoitteista, tukea myönnetään vain niihin erityistavoitteisiin, joihin tukea on myönnettävissä. Lapin liiton nettisivuilla ilmoitetaan myöhemmin mitkä erityistavoitteet ovat rahoitettavissa sekä käytössä olevan rahoituksen määrä.


Hankkeiden täytyy olla Lappi-sopimuksen mukaisia (Lappi-sopimus 2018-2021 ja Lappi-sopimus 2022-2025). Rahoitusta ohjaa lisäksi Lapin älykkään erikoistumisen strategia.

Rahoituksen hakeminen Lapin liitolta

Lapin liiton EAKR -rahoitushaku avautuu 16.12.2021 ja päättyy 31.01.2022. Toteutusaika hankkeille on enintään 31.08.2023 saakka.

Hakemukset tulee jättää viranomaiselle viimeistään 31.01.2022 EURA2014 -järjestelmän kautta sähköisesti.

Lapin liitto voi myöntää tukea:

  1. Työ- ja elinkeinoministeriön toimialan mukaisiin kehittämishankkeisiin ja näiden toteuttamiseen liittyviin investointeihin. Kehittämishankkeeseen liittyvien investointien kustannukset voivat olla enintään 50 % kehittämishankkeen kustannusten määrästä.
  2. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan mukaisiin kehittämishankkeisiin sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan mukaisiin investointihankkeisiin.

Kehittämishankkeissa tuen määrä on enintään 80 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Kehittämishankkeeseen sisältyvässä investoinnissa sekä OKM:n toimialan investoinneissa tuki on enintään 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Hakijoina voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset. Tukea ei voida myöntää yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.

 

Lisätietoa rahoituksen hakemisesta Lapin liiton nettisivuilta tai Lapin liiton yhteyshenkilöiltä.

Aluekehitysasiantuntija Samu Rötkönen

samu.rotkonen(at)lapinliitto.fi puh. +358-40 711 8398

 

Aluekehitysasiantuntija Olli Pohjonen

olli.pohjonen(at)lapinliitto.fi puh. +358 40 526 5104

 

Aluekehitysasiantuntija Anne Tervo

anne.tervo(at)lapinliitto.fi puh. +358 40 544 5554

 

 

 

 


Valintakriteerit:
Hakemusten toimitustapa:
Toimitusosoite:
Lisätiedot:
Linkit: