Pohjois-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

Kainuun liitto käynnistää EAKR-hankkeiden rahoitushaun 4.5.2020

Alkaa: 4.5.2020
Päättyy: 4.9.2020

Sisältö:

Kainuun liitossa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta EAKR-hankkeille. Hankkeiden tulee toteuttaa rakennerahasto-ohjelman tavoitteita sekä Kainuun maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman painopisteitä. Hakemuksia otetaan vastaan rakennerahasto-ohjelman EAKR-toimintalinjoille kaikkiin erityistavoitteisiin.

Hankevalinnassa painotetaan hankkeita, jotka vahvistavat kansainvälisyyden ja uuden innovaatiotoiminnan kautta maakunnan osaamista ja kilpailukykyä. Rahoitusta voidaan myöntää niin ikään hankkeisiin, jotka kohdentuvat koronavirusepidemian aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseen, haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen sekä mahdollisiin uusiin markkinahäiriöihin varautumiseen. Kuitenkin myös koronaviruksen vaikutuksiin kohdistuvien hankkeiden tulee olla maakunta- ja rakennerahasto-ohjelman mukaisia. Valinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota hakemusten laatuun sekä rahoitettavien toimenpiteiden tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen.

  • Tuensaajan tulee esittää hankehakemuksen liitteenä verohallinnolta saatu tai riittävä selvitys siitä, jääkö arvonlisävero hakijan lopulliseksi kustannukseksi
  • Hakemuksen liitteeksi myös yritysten ja muiden kumppaneiden sopimukset mukana olosta
  • Hankehenkilöstöllä on oltava kirjalliset toimenkuvat, joista käy ilmi hankkeelle tehtävä työ ja palkan suuruus sivukuluineen

Hakemuksia toivotaan lisäksi erityisesti alla oleviin teemoihin:

  • Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen kehittäminen sekä yritysten tuottavuutta, keskinäistä verkostoitumista sekä osaavan työvoiman saatavuutta ja riittävyyttä turvaavat toimenpiteet.
  • Kainuun älykkään erikoistumisen painopisteisiin perustuvien tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien, toimialavetureiden, sekä niihin liittyvien liiketoimintaekosysteemien ja klustereiden kehittäminen niin, että tuotannon jalostusarvo, vienti sekä kiertotalous vahvistuvat, uusia tuotteita ja yrityksiä syntyy ja saadaan teollisia investointeja Kainuuseen.
  • Kainuun älykkääseen erikoistumiseen nojautuvien tutkimus- ja kehitysympäristöjen (tki) kansainvälisyyden lisääminen sekä tki-ympäristöjen kehittäminen aiempaa tehokkaammin tukemaan elinkeinoelämän kasvua ja uudistumista
  • Toimenpiteet, jotka edistävät tutkimustulosten kaupallistamista sekä pääsyä kansallisille ja EU-markkinoille.
  • Digitaalisten palvelujen käyttöasteen nostaminen pk-yrityksissä sekä 4. teollisen vallankumouksen ja digitalisaation hyödyntäminen pk-yritysten tuotantoprosesseissa (esim. prosessien muutokset, uudet sovellukset tai data-analytiikan hyödyntäminen)
  • Koronavirusepidemian yrityksille aiheuttamien haitallisten vaikutusten hillintä sekä yritysten muutosjoustavuuden vahvistaminen, jotta niiden valmiudet tulevaisuudessa selvitä voimakkaista markkinahäiriöistä paranevat.

      - Hankkeiden tukitaso on pääsääntöisesti 70 %.

      - Hankehakemusten käsittely kestää noin 1-2 kuukautta hakuajan päättymisestä.   
        käsittelyaikaan vaikuttaa hakemuksen laatu (tavoitteiden ja toimenpiteiden esittely sekä
        sitoumukset).

      - Hankkeiden toteutusaika voi olla enintään kolme vuotta ja ne voivat jatkua pisimmillään
        elokuuhun 2023 saakka


Valintakriteerit:

Kainuun liiton EAKR-hankkeiden valintaperusteet, valintaprosessi ja pisteytysjärjestelmä

https://www.kainuunliitto.fi/EAKR_hankkeiden_valintaperusteet

Tarvittaessa hakija voi olla yhteydessä Kainuun liittoon.


Hakemusten toimitustapa:

Hakemukset pyydetään jättämään viimeistään 4.9.2020 mennessä EURA2014 -järjestelmään www.eura2014.fi


Toimitusosoite:
Lisätiedot:

Kainuun liiton hankeasiantuntijoiden yhteystiedot:

Aluekehitysasiantuntija Eero Vilhu (eero.vilhu@kainuu.fi puh. 044 7100 861)

EU-hankekoordinaattori Heikki Immonen (heikki.immonen@kainuu.fi puh. 044 7974 273)


Linkit: