Länsi-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

ESF-utlysning 1.8.2021-30.9.2021, innehåller REACT -EU ESF

Alkaa: 1.8.2021
Päättyy: 30.9.2021

Sisältö:

NTM-centralen i Mellersta Finland öppnar en projektutlysning inom ramen för Europeiska socialfonden (ESF) för området Västra Finland. Området Västra Finland består av landskapen Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland. I denna utlysning räknas även landskapet Mellersta Österbotten till området Västra Finland.

Sökande ska rikta sin ansökan till något av de nämnda prioriterade områdena och särskilda målen:

Se anvisningar för sökande för  landskapsvisa prioriteringar som det särskilt önskas att projektansökningarna ska motsvara i denna utlysning!

  • Sysselsättningen och arbetskraftens rörlighet (prioriterat område 3)
  • Utbildning, yrkesskicklighet och livslångt lärande (prioriterat område 4)
  • Social delaktighet och fattigdomsbekämpning (prioriterat område 5)
  • REACT-EU ESF (prioriterat område 9)
  • Främja digital kompetens (särskilt mål 12.3)
  • Främja företagens och företagarnas förmåga för snabba förändringar (särskilt mål 12.4)

REACT-EU-projekt finansieras som en del av Europeiska unionens insatser till följd av COVID-19-pandemin.

Villkoret för att kunna bevilja REACT-EU-tilläggsanslagen är att statsrådet godkänner programändringen. Dessutom krävs att riksdagen godkänner REACT-EU-finansieringen i tilläggsbudgeten för år 2021 och att statsrådet fattar beslut om att fördela medlen till regionerna.

De projekt som finansieras ska vara förenliga med Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020. Förutom att motsvara strukturfondsprogrammet förväntas också att projektansökningarna ska grunda sig på ett behov och vara konkreta.


Valintakriteerit:

Se anvisningar för sökande


Hakemusten toimitustapa:

Finansiering söks genom att fylla i en elektronisk ansökningsblankett i EURA2014-systemet, som finns på adressen https://www.eura2014.fi/hakija.

Ansökan riktas till NTM-centralen i Mellersta Finland och lämnas in i EURA2014-systemet till myndighetsbehandling senast 30.9.2021.


Toimitusosoite:

Finansiering söks genom att fylla i en elektronisk ansökningsblankett i EURA2014-systemet, som finns på adressen https://www.eura2014.fi/hakija


Lisätiedot:

Närmare anvisningar för hur man gör ansökan finns i denna anvisning under punkt 3 Anvisningar för att göra ansökan. Ytterligare information ges vid behov också av NTM-centralens finansieringsexperter (ESF). Deras kontaktuppgifter finns på webbplatsen strukturfonder.fi på adressen http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/ely


Linkit:

Se anvisningar för sökande

Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020