Länsi-Suomen hankehaut

Palaa sivulle

ESR-hakuaikaa jatkettu 10.5.2021 asti!

Alkaa: 15.3.2021
Päättyy: 10.5.2021

Sisältö:

ESR- hankehakuaikaa jatketaan 10.5. asti tietojärjestelmän ruuhkautumisen vuoksi!

Keski-Suomen ELY-keskus avaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun Länsi- Suomen alueella. Länsi-Suomen alueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat. Länsi-Suomen alueeseen luetaan tässä haussa myös Keski-Pohjanmaan maakunta.

Haettavat hankkeet on osoitettava johonkin alla mainittuun toimintalinjaan ja sen erityistavoitteeseen.

Huom! Tarkista hakuohjeesta maakuntakohteiset painotukset.

  • Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (toimintalinja 3)
  • Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (toimintalinja 4)
  • Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (toimintalinja 5)
  • REACT-EU ESR (toimintalinja 9)
    • Digitaalisten taitojen parantaminen (erityistavoite 12.3)
    • Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden lisääminen (erityistavoite 12.4)

REACT-EU hankkeet rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

REACT-EU-lisämäärärahojen myöntämisen ehtona on, että valtioneuvosto hyväksyy ohjelmamuutoksen. Lisäksi ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU-rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille

REACT-EU rahoituksella tuetaan koronapandemian aiheuttamien taloudellisten vahinkojen korjaamista sekä luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. ESR:n tavoitteena on erityisesti työllisyyden edistämisen.

Tarkista REACT-EU ESR:n erityistavoitteiden lopulliset hyväksytyt sisällöt ennen hakemuksen jättämistä valtioneuvoston hyväksymästä ohjelmanmuutoksesta (pdf)

Rahoitettavien hankkeiden on oltava Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman mukaisia. Rakennerahasto-ohjelman vastaavuuden lisäksi hankehakemusten odotetaan olevan konkreettisia ja tarvelähtöisiä.


Valintakriteerit:

Kts. hakuohje


Hakemusten toimitustapa:

Rahoitusta haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake EURA2014-järjestelmässä osoitteessa https://www.eura2014.fi/hakija.

Hakemus osoitetaan Keski-Suomen ELY-keskukselle ja jätetään EURA2014 - järjestelmässä viranomaiskäsittelyyn viimeistään 7.5.2021.


Toimitusosoite:

Sähköisesti EURA2014 -järjestelmän kautta.


Lisätiedot:

Tarkemmat ohjeet hakemuksen laatimisesta löytyvät tämän ohjeen kohdasta 3 "Ohjeita hakemuksen laatimiseen". Lisätietoja antavat tarvittaessa myös ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijat (ESR). Yhteystiedot löytyvät rakennerahastot.fi -sivustolta: http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/ely


Linkit:

Hakuohje

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelma-asiakirja

Valtioneuvoston hyväksymä ohjelmanmuutos