Hakuajat

Voit tilata valtakunnallisista ja alueellisista hakuajoista RSS-syötteen muistuttamaan avautuvista hauista.

Länsi-Suomen hankehaut

Pirkanmaan liiton EAKR-haku 1.3.2017 asti (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjanmaa)

Alkaa: Jatkuva haku
Päättyy: 1.3.2017

Sisältö:

Pirkanmaan liitossa on avoinna Kestävää kasvua ja työtä – 2014-2020 rakennerahasto-ohjelman EAKR-haku seuraavien maakunnan liittojen rahoituskehyksistä: Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjanmaa.

Haussa etsitään maakunnallisten painotusten mukaisesti hankkeita, jotka parantavat pk-yritystoiminnan kilpailukykyä, tuottavat ja hyödyntävät uusinta tietoa tai edistävät vähähiilistä taloutta. Keski-Suomen ja Pirkanmaan osalta kyseessä on vähähiilisyyden edistämiseen suunnattu teemahaku. Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla avoinna ovat kaikki toimintalinjan 2 erityistavoitteet.

Hakuohjeet maakunnittain löytyvät täältä:


Valintakriteerit:

Hankkeiden valinnassa käytetään rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymiä yleisiä ja erityisiä valintaperusteita.

Valintaperusteisiin sekä hakijalle osoitettuihin muihin tietoihin voi tutustua www.rakennerahastot.fi -verkkosivustolla. Ohjeisiin kannattaa tutustua huolella jo ennen hakemuksen viimeistelyvaihetta.


Hakemusten toimitustapa:

Hakemukset tulee toimittaa 1.3.2017 mennessä sähköisesti Eura 2014 -järjestelmässä Pirkanmaan liitolle. Käsitteleväksi liitoksi valitaan Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-Suomen liitto, Pirkanmaan liitto tai Pohjanmaan liitto.  

Hakemuksen täyttämisessä ja jättämisessä käytetään Verohallinnon maksutonta Katso-tunnistusta. Tunnistuksen käyttö on helppoa, mutta sen käyttöönottoon kannattaa ensimmäisellä kerralla varata riittävästi aikaa.


Toimitusosoite:

Ks. hakemusten toimitustapa.


Lisätiedot:

Mikäli suunnitteilla on hanke, joka sisältää kone- tai laitehankintoja, hakijan tulee ennen hakemuksen jättämistä olla yhteydessä maakuntakohtaisessa hakuohjeessa kerrottuun yhteyshenkilöön. Investointiosa tulee pääsääntöisesti valmistella erillisenä hankkeena. Myös muissa tapauksissa yhteydenotto hakuohjeessa mainittuun maakunnan liiton asiantuntijaan saattaa helpottaa hakemuksen tekemistä.

Yhteishankkeista tulee toimittaa hakemuksen liitteenä yhteishankesopimus tai aiesopimus. Sopimuksessa päähakija valtuutetaan edustamaan osatoteuttajia ja sovitaan muista hakijoiden välisistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Hakijan oman rahoituksen lisäksi hankkeelle osoitettavan rahoituksen sitoumukset tulee toimittaa ennen rahoituspäätöksen tekemistä

Verovelkatodistusta tai selvitystä nimenkirjoitusoikeudesta ei tarvitse toimittaa. Mikäli ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy arvonlisävero, hakijan tulee esittää verohallinnolta saatu tai muu riittävä selvitys siitä, ettei kyseiseen hanketoimintaan liittyvistä kustannuksista ole mahdollista saada arvonlisäveron palautusta.

Hakemusta erityistavoitteisiin 3.1 tai 3.2 valmistelevien kannattaa ennen hakemuksen tekemistä tutustua Motivan laatimaan Vähähiilisyyden tausta-aineistoon. Se löytyy rakennerahastot.fi-sivustolta hakijan materiaalipankista. Aineistossa käsitellään mm. hyvän vähähiilisyyshankkeen tunnusmerkkejä ja esitetään esimerkkikysymyksiä vähähiilisyyden arvioinnin tueksi.

 

 


Linkit: