Hakuajat

Voit tilata valtakunnallisista ja alueellisista hakuajoista RSS-syötteen muistuttamaan avautuvista hauista.

Länsi-Suomen hankehaut

Pirkanmaan liiton EAKR-haku 12.2.2016 mennessä (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Satakunta)

Alkaa: Jatkuva haku
Päättyy: 12.2.2016

Sisältö:

Pirkanmaan liitto avaa Kestävää kasvua ja työtä – 2014-2020 rakennerahasto-ohjelman EAKR-haun Länsi-Suomessa seuraavien maakunnan liittojen rahoituskehyksistä: Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa ja Satakunta.

Haussa etsitään maakunnallisten painotusten mukaisesti hankkeita, jotka parantavat pk-yritystoiminnan kilpailukykyä, tuottavat ja hyödyntävät uusinta tietoa tai edistävät vähähiilistä taloutta. Hakuohjeet maakunnittain löytyvät täältä:


Valintakriteerit:

Hankkeiden valinnassa käytetään rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymiä yleisiä ja erityisiä valintaperusteita.

Valintaperusteisiin sekä hakijalle osoitettuihin muihin tietoihin voi tutustua www.rakennerahastot.fi -verkkosivustolla.


Hakemusten toimitustapa:

Hakemukset tulee toimittaa 12.2.2016 mennessä sähköisesti Eura 2014 -järjestelmässä Pirkanmaan liitolle. Käsitteleväksi liitoksi valitaan Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-Suomen liitto, Pirkanmaan liitto, Pohjanmaan liitto tai Satakuntaliitto. Hakemuksen täyttämisessä ja jättämisessä käytetään Verohallinnon maksutonta Katso-tunnistusta.


Toimitusosoite:

Ks. hakemusten toimitustapa.


Lisätiedot:

Mikäli suunnitteilla on hanke, joka sisältää kone- tai laitehankintoja, hakijan tulee ennen hakemuksen jättämistä olla yhteydessä maakuntakohtaisessa hakuohjeessa kerrottuun yhteyshenkilöön. Investointiosa tulee pääsääntöisesti valmistella erillisenä hankkeena.

Yhteishankkeista tulee toimittaa hakemuksen liitteenä yhteishankesopimus. Muun kuin hakijan oman rahoituksen sitoumukset tulee toimittaa ennen rahoituspäätöksen tekemistä. Verovelkatodistusta tai selvitystä nimenkirjoitusoikeudesta ei tarvitse toimittaa. Mikäli ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy arvonlisävero, hakijan tulee esittää verohallinnolta saatu tai muu riittävä selvitys siitä, ettei kyseiseen hanketoimintaan liittyvistä kustannuksista ole mahdollista saada arvonlisäveron palautusta.


Linkit: