Länsi-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

REACT-EU-rahoitusta Etelä-Pohjanmaan EAKR-hankkeille 18.2. asti

Alkaa: 13.1.2022
Päättyy: 18.2.2022

Sisältö:

Pirkanmaan liitossa on haettavana Etelä-Pohjanmaan alueellisesta rahoituskehyksestä 
REACT-EU-välineen EAKR-rahoitusta noin 500 000 euroa. Haku ei koske yritystukia.

Rahoituksesta enintään 300 000 euroa varataan lisärahoitukseen jo käynnissä oleville REACT-EU-hankkeille, mikäli niissä on ilmennyt perusteltuja lisätarpeita.
Ks. lisätietoja hakuohjeen sivulta 4. Loput rahoituksesta on tarkoitettu ensisijaisesti uusille REACT-EU-hankkeille.

Etelä-Pohjanmaalla rahoitettavien REACT-EU-hankkeiden tulee tukea EPKE - Etelä-Pohjanmaa koronasta eteenpäin -selviytymissuunnitelman toimeenpanoa. Hankkeen valmisteluvaiheessa tulee tutustua myös Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelmaan ja siihen sisältyvään älykkään erikoistumisen strategiaan, joiden tavoitteiden edistämistä hankkeiden tulee tukea. Maakuntaohjelma 2022–2025 ja älykkään erikoistumisen strategia ovat osa Huomisen lakeus -maakuntastrategiaa. Kuvaa hakemuksessa esimerkiksi kohdassa 5.1, miten hanke tukee edellä mainittujen suunnitelmien ja ohjelmien toteuttamista.

Hakemuksia voi jättää REACT-EU-toimintalinjan 8 erityistavoitteeseen 12.2 Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta.

Hakemuslomakkeeseen ja ohjeisiin tulee tutustua huolellisesti. Hanketta suunniteltaessa tulee etukäteen harkita ja arvioida, sopiiko se haussa nyt olevaan erityistavoitteeseen.    

Tarkemmat hakuohjeet löytyvät täältä.


Valintakriteerit:

Hankehakemukset arvioidaan ja pisteytetään Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitetta 12.2 koskevien valintaperusteiden mukaan. Rahoitettavien hankkeiden tulee täyttää kaikki ohjelman yleiset valintaperusteet sekä saada erityisten valintaperusteiden pisteytyksessä vähintään puolet enimmäispisteistä, jotta hanketta voitaisiin harkita rahoitettavaksi. Katso tarkemmin hakuohjeesta.

 


Hakemusten toimitustapa:

Hakemukset tulee jättää viranomaiskäsittelyyn EURA2014-tietojärjestelmässä viimeistään perjantaina 18.2.2022.

Rahoitusta haetaan sähköisesti. Huom! KATSO-tunnistautuminen on päättynyt ja sähköistä allekirjoitusta varten käytetään Suomi.fi-valtuuspalvelua. Lisätietoja tunnistautumisesta ja valtuuksia koskevista muutoksista löytyy www.rakennerahastot.fi -sivustolta.

EAKR-hakemuksessa viranomaiseksi merkitään Pirkanmaan liitto ja käsitteleväksi liitoksi Etelä-Pohjanmaan liitto.
 


Toimitusosoite:

Ks. hakemusten toimitustapa.

 


Lisätiedot:

Hankkeiden toteutusaika voi pääsääntöisesti jatkua korkeintaan 31.8.2023 saakka.

Hakemus tulee laatia joko suomeksi tai ruotsiksi.


Linkit: