Hankkeen rahoitus

Hankkeita rahoitetaan pääsääntöisesti vain osittain rakennerahastoista. Hankkeella tulee siten olla myös muita rahoituslähteitä. Hankkeen rahoitussuunnitelmassa ilmoitetaan haettavan tuen (eli EU:n ja valtion rahoituksen) ja muun hanketta varten kerättävän rahoituksen määrä. Rahoitus eritellään suunnitelmassa yksityiseen, kunnalliseen ja muuhun julkiseen rahoitukseen sen perusteella, keneltä rahoitus hankkeeseen saadaan. Rahoitussuunnitelmassa eritellään myös tuensaajan omarahoitus. Omarahoituksella tarkoitetaan tuensaajan oman organisaation osuutta hankkeen rahoituksesta.

Ulkopuolisesta rahoituksesta on oltava sopimukset jo hakemuksen liitteenä ja rahoitusosuudet on suoritettava maksuna tuensaajan tilille. Tuensaajan omarahoitusta ei ilmoiteta maksatushakemuksilla erikseen, vaan se lasketaan automaattisesti rahoituspäätöksen mukaisen omarahoitusosuuden (%) perustella.