Hankkeiden yleiset ja erityiset valintaperusteet

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman seurantakomitea on yleisasetuksen (1313/2013) mukaisesti tutkinut ja hyväksynyt hankkeiden valinnassa käytetyt menetelmät ja -perusteet 14.1.2015 sekä täydentänyt niitä kokouksessaan 17.5.2018.

Suomen rakennerahasto-ohjelman valintaperusteita on kolmenlaisia:

Yleiset valintaperusteet

Yleiset valintaperusteet ovat EU- ja kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia vaatimuksia, joista rahoittavan viranomaisen tulee riittävästi varmistua ennen hankkeen hyväksymismenettelyä. Mikäli jokin yleinen valintaperuste ei täyty, hanke ei voi saada rahoitusta. 

Erityiset valintaperusteet

Erityiset valintaperusteet ovat erityistavoitekohtaisia. Ne eivät rajaa hankkeiden tukikelpoisuutta, vaan pyrkivät nostamaan esille parhaita hankkeita. Valintaperusteiksi on nostettu ohjelman erityistä lisäarvoa tuottavia painopisteitä tai painotuksia. Kaikkien hankkeiden tulee vaikuttaa kasvuun, kilpailukykyyn ja työllisyyteen.

Rahoittava viranomainen arvioi hankkeen pisteet asteikolla 1-5. Hankevalinnassa voidaan valintaperusteita painottaa haun tavoitteiden mukaisesti.

Alueelliset tai teemakohtaiset tarkentavat valintaperusteet

Rahoittava viranomainen voi asettaa haussa lisäksi myös omia, tarkentavia valintaperusteita erityistavoitteille. Ne eivät kuitenkaan voi olla ristiriidassa muiden valintaperusteiden tai ohjelma-asiakirjan kanssa.

Lain alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 28 § mukaisesti maakunnan yhteistyöryhmät voivat tarvittaessa tehdä rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymiä valintaperusteita tarkentavia alueellisia valintaperusteita.

Hankkeiden yleiset ja erityiset valintaperusteet